CANH THỨC GIÁNG SINH 2010

 

Cùng với Giáo Hội Việt Nam sống Năm Thánh  350 năm thiết lập 2 giáo phận tông tòa đầu tiên trên quê hương và 50 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm, chúng ta đón mừng và chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu là ĐẤNG THIÊN SAI TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG CỨU ĐỘ cho nhân loại, đồng thời cũng là ĐẤNG THIẾT LẬP GIÁO HỘI THỪA SAI.

Hát : Này Dân Sion (Nguyễn Khắc Xuyên-TTTCVN 385)

 

A.    ĐẤNG THIÊN SAI

1.    Bài trích sách tiên tri Isaia :

Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.
2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này:
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.
3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,
4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.
5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.

SUY NIỆM 1.

Qua lời tiên tri Isaia chúng ta vừa nghe, và phải nói là toàn bộ truyền thống tiên tri đều nhấn mạnh tới điểm quan trọng này : ĐẤNG THIÊN SAI cũng là ĐẤNG ĐẾN TRONG QUYỀN LỰC CHÚA THÁNH THẦN. Và đấy chính là điều giúp chúng ta biện phân Đức Kitô chân thực với những kitô giả.

Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Côrintô khi đề cập tới những ân huệ Chúa Thánh Thần đã viết “Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả… cao trọng hơn cả là đức mến” và khi chiêm ngưỡng Hài Nhi Giêsu chúng ta không thể không cảm nghiệm được một ĐỨC MẾN thuần khiết và lạ lùng như đọc được trong thư thánh Phaolô “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” Chúng ta có cảm tưởng là thánh tông đồ đã vừa nhìn Hài Nhi vừa viết lên những dòng thư đó.

Chính Chúa Giêsu đã giúp cho môn đệ thấy thế nào là con người của Thánh Thần khi dạy các ông “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Và đã nêu gương cho các ông khi quỳ xuống rửa chân cho họ trong bữa tiệc ly, và nhất là “đã thí mạng sống mình” vì họ. Và chính nơi máng cỏ Hài Nhi đã khởi đầu cho hành trình Yêu Thương ấy.

Sứ Điệp Đại Hội Dân Chúa Việt nam 2010 xác định “Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần.” Và vì thế điều đầu tiên Sứ Điệp mời gọi chúng ta “Chúng tôi xác tín rằng Hội Thánh tại Việt Nam không phát xuất từ sáng kiến và nỗ lực của con người nhưng hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa, sống nhờ Ngài và hướng tới Ngài. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng nhất vẫn là củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa”, để có thể làm cho “Hội Thánh thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước mình.

2.    Hát : Đêm Đông (Hoài Đức – TTTCVN 407)

 

B.    ĐẤNG THIẾT LẬP GIÁO HỘI THỪA SAI.

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca :

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết."16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

 

SUY NIỆM 2.

Ngay từ khi vừa sinh ra, Chúa Giêsu đã cho thấy sứ vụ của Người là quy tụ một dân mới cho Thiên Chúa từ khắp mọi dân tộc và mọi tầng lớp xã hội không loại trừ một ai. Trước hết theo Tin Mừng Luca chung quanh biến cố Giáng Sinh chúng ta đã thấy có các trẻ chăn chiên, chúng ta sẽ còn gặp tiên tri Simêon, bà Anna trong đền thờ ngày Chúa được dâng cho Thiên Chúa, và theo Tin Mừng Matthêô chúng ta còn gặp ba vị đạo sỹ Phương Đông, các hài nhi ở Belem…tất cả đều được lôi kéo đến máng cỏ và điều quan trọng là chính khi nhìn vào máng cỏ, mỗi người trong cách thế của riêng mình, đều đã lên tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Sau này khi mới lên 12 tuổi, Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ loan báo Nước Thiên Chúa ở Đền Thánh Giêrusalem và theo Ngài đó là công việc Ngài phải làm trong Nhà Cha của Ngài.

Và để nói về sứ vụ của mình, Chúa nói với các môn đệ “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em đi”. Ngài đã thiết lập một Giáo Hội Thừa Sai.

Sứ Điệp Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 đã viết “Để thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong hoàn cảnh ngày nay, Hội Thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt Nam. Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc. Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mãi dâm, sự gia tăng cách biệt giầu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh… tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của “nền văn hóa sự chết”. Xác tín rằng Tin Mừng là “men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của khoan dung và hòa bình”, nên hơn ai hết, người công giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này, đồng thời sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.” Trước đó sứ điệp cũng viết “Đại hội cũng xác tín rằng để thực sự là Hội Thánh của Chúa Kitô nhập thể và nhập thế, Hội Thánh tại Việt Nam phải nhập thể vào văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Trong hơn 4 thế kỷ hiện diện tại Việt Nam, Hội Thánh đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước.

Căn tính của Giáo Hội là truyền giáo, Hài Nhi nơi máng cỏ cho thấy tính khẩn thiết và cấp bách của công việc loan báo Tin Mừng Bình An. Chúng ta không thể mừng Đại Lễ Giáng Sinh cách trung thực, nếu chúng ta không chia sẻ với Chúa nỗi khát khao đem Bình An đến cho mọi người, nhất là người nghèo.

Vì thế, cùng Đại Hội Dân Chúa chúng ta hãy thành tâm trong Đêm Cực Thánh này dâng lời nguyện xin “Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con và biến đổi chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình công giáo, để gia đình trở thành cộng đoàn thờ phượng Chúa, hiệp nhất yêu thương nhau và cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời. Xin Chúa ngự đến và hiệp nhất tất cả chúng con trong cùng một sứ mạng yêu thương và phục vụ, quyết tâm xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, để dung nhan Chúa bừng sáng trên quê hương Việt Nam chúng con.

Hát : Cùng Đi Be lem (Hoài Đức-Vĩnh Phước – TTTCVN 404)

 

Lm. Giuse Bảo Lộc

 


Muc Luc