CANH THỨC GIÁNG SINH 2013

GIA ĐÌNH NÔI CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

 

1.   DẪN VÀO GIỜ CANH THỨC

Trong thư chung HĐGMVN tháng 10 năm 2013 đã chọn năm Phụng Vụ 2014 là năm TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH : “Trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình. Cách cụ thể, mới đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014 về “Những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-hoá”. Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 cũng nhấn mạnh: “Trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Hội Thánh nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận””. Đáp lạ lời mời gọi của HĐGM chúng ta dành ít thời gian để chiêm ngưỡng Gia Đình trong chính mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Thiên Chúa làm người, để nhờ đó xác tín và đón nhận Giáo Huấn của các Chủ Chăn chúng ta.

2.   ĐI TỪ LỜI HỨA CỨU ĐỘ :

·       Sáng Thế : 3,14-15 “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn: "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. 15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."

·       Từ LỜI HỨA của Thiên Chúa, dòng dõi Eva trải qua bao ngàn năm luôn tha thiết khẩn nài “TRỜI CAO HÃY ĐỔ SƯƠNG XUỐNG”. Trong tâm tình của Dân Chúa, chúng ta cùng hiệp thông dâng lên lời nguyện xin ấy. (Hát : Trời Cao với 2 tiểu khúc)

·       SUY NIỆM : Trong LỜI HỨA CỨU ĐỘ rõ ràng Thiên Chúa đã đặt Gia Đình nhân loại vào trung tâm hành động Cứu Độ của Người. Và qua mỗi giai đoạn lịch sử, ý định và hành động này được tái khẳng định và được củng cố mạnh mẽ hơn. Chúng ta đọc thấy điều đó trong câu chuyện Chúa chọn và giải thoát gia đình Noe khỏi lụt Hồng Thuỷ

13 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất.14 Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài.15 Ngươi sẽ làm tàu thế này: chiều dài một trăm năm mươi thước, chiều rộng hai mươi lăm thước, chiều cao mười lăm thước.16 Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu, và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở bên hông; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên.17 Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở.18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi; ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi.19 Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi; phải có một con đực và một con cái.20 Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống.21 Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình; đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng."22 Ông Nô-ê đã làm như vậy; ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông.

Chúng ta cũng thấy như thế khi Thiên Chúa kêu gọi, chọn gia đình Abraham “Thiên Chúa phán với ông rằng: 4 "Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi: ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc.5 Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.6 Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi.7 Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này.8 Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Ca-na-an, làm sở hữu vĩnh viễn; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.".

Thiên Chúa khi lần đầu tiên mạc khải Danh Ngài, chúng ta cũng thấy Thiên Chúa muốn cho con người hiểu rằng Danh Ngài có liên hệ mật thiết với GIA ĐÌNH nhân loại khi nói với Môsê “14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta là Đấng Hiện Hữu." Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em."15 Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: "Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia."

Những Lời Hứa ấy từng bước mở ra cho chúng ta một tầm nhìn mới về con đường Thiên Chúa can dự vào lịch sử nhân loại thông qua cơ chế Gia Đình của nhân loại mà Ngài đã thiết lập. Cơ chế ấy trở nên rõ ràng và cụ thể hơn nơi gia đình Đavid : “8 Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en.9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất.10 Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu,11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, ĐỨC CHÚA báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA lập cho ngươi một nhà.12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi.14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người.15 Tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó, như Ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi.16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."

LỜI HỨA cho nhà Đavid trải qua những thời kỳ đen tối nhất vẫn luôn được các tiên tri tiếp nối nhau củng cố và khơi dậy ký ức cho dân Chúa. Đặc biệt tiên tri Mi-Ca nhấn mạnh “1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.” Nỗ lực của các tiên tri trở nên bảng chỉ đường chắc chắn cho Israel và cho cả mọi dân tộc đến với Gia Đình Thánh trong mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Thiên Chúa như chúng ta đọc thấy trong câu chuyện 3 vị đạo sỹ Phương Đông.

Chúng ta có thể kết luận cho những suy niệm trên đây : “Gia Đình trong ý muốn của Thiên Chúa chính là cái nôi của Tình Yêu Ngài đối với nhân loại”.

(Hát : Này dân Sion)

3.   ĐI TỪ CHÍNH MẦU NHIỆM GIÁNG SINH

·       Tin Mừng Matthêu 1, 18-25 :    18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

·       Biến cố bài Tin Mừng vừa thuật lại giúp chúng ta đi sâu vào ý định của Thiên Chúa dành cho Gia Đình nhân loại. Trong bài Tin Mừng này, mỗi thành viên của Gia Đình đều có một sứ mạng gắn liền với cuộc sống cụ thể của mình.

·       Trước hết phải nói đến Giuse, người chồng và người Cha :

Theo luật thời đó, cho dù chưa đem Maria về nhà, nhưng với lễ đính hôn, Giuse đã là chồng và là cha hợp pháp. Nhưng rõ ràng quyền là chồng và là cha được Thiên Chúa nhìn  xa hơn so với suy nghĩ của Giuse, cho dù ông là người công chính. Thiên Chúa đòi hỏi Giuse phải nhìn con người và biến cố xảy ra trong toàn bộ kế hoạch yêu thương của Chúa đối với nhân loại, và phải từ bỏ ý riêng mình, là ý rất thánh thiện. Tình Yêu của Thiên Chúa được đón nhận không chỉ bằng giới hạn trong hành vi bác ái hay thương xót, nhưng còn là đón nhận sự đích thân hiện diện và can dự vào lịch sử mỗi con người và toàn thể nhân loại. Là chồng và là cha như thế chỉ có thể hoàn thành ơn gọi và sứ mạng khi tôn trọng và cộng tác làm cho sự hiện diện đích thân của Thiên Chúa nơi vợ con mình được sáng tỏ.

·       Nói đến Đức Maria, người vợ và người mẹ :

Thiên chức là vợ và là mẹ ở đây rõ ràng là ân sủng của Thiên Chúa dành cho Đức Maria, và nó mang một chiều ích hoàn toàn mới mẻ : đó là sự cởi mở con người mình cho tác động của Chúa Thánh Thần, là chính Tình Yêu trong Chúa Cha và Chúa Con. Nói cách khác. Thiên chức là vơ và là mẹ của Đức Maria chính là hiến toàn thân mình trở nên Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, Tình Yêu của Thiên Chúa. Tình yêu đó hướng Mẹ đón nhận ông Giuse cũng như Chúa Giêsu và sau này đón nhận các môn đệ của Con mình.

·       Nói đến Đức Giêsu là người con :

Tin mừng nói đến trước hết người con trong ý muốn của Thiên Chúa là người kế thừa Giao Ước, mà Danh Emmanuel của Người có thể diễn tả tất cả cái cốt lõi của mọi giao ước. Người là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Là Con của Chúa Cha, Người muốn quy tụ mọi người trong Người để họ được đồng thừa tự chức phận là con Thiên Chúa như Người.

·       Có thể có một kết luận cho mọi suy nghĩ của chúng ta : Con đường cứu độ được Thiên Chúa vạch ra ngang qua cơ chế Gia Đình của nhân loại. Từ đó chúng ta thấy bản thân gia đình của mỗi người chúng ta đã được định hướng : dù là Chồng hay là Cha, dù là Vợ hay là Mẹ, dù là Con có thể thấy định hướng của mình trong danh hiệu của chính Ngôi Lời Nhập Thể Emmanuel. Mỗi người, mỗi chức phận đều phải là sự hiện diện của Tình Yêu Thiên Chúa trong gia đình mình

(Hát : Vui ca lên nào)

4.   LỜI NGUYỆN :

-Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con / Vì yêu thương / Cha đã cho Con Một Cha / là Đức Giêsu Kitô / đến cứu độ chúng con. Chính Người đã dạy chúng con / Hãy yêu thương nhau / như Người đã yêu thương chúng con. / Vì vậy: - Chúng con rất sung sướng nhận ra / chấp nhận / và sống với Chúa là Cha / với nhau / và với mọi người là anh chị em con Cha.

- Chúng con quyết tâm luôn làm trạng sư cho nhau / bằng cách nghĩ tốt / nói tốt / và làm tốt cho nhau. - Chúng con ra sức tìm hiểu / kính trọng / yêu thương / và giúp đỡ lần nhau mỗi ngày nhiều hơn. - Chúng con hứa sẽ không giận nhau / ngược lại / còn tha thứ cho nhau vô điều kiện / về tất cả những gì có thể xúc phạm đến nhau.

-Đời đời chúng con sẽ tạ ơn Cha./ Đời đời chúng con sẽ cám ơn nhau./ Đời đời chúng con sẽ ca ngợi quyền năng Thánh Thần Cha / đã thể hiện nơi tình Gia Đình giữa chúng con. AMEN.

5.     Hát kết thúc : Hang Belem

 

(Biên sọan: Lm. Giuse Nguễn Hữu Duyen, 12-18-2013)

 


Giờ Canh Thức