CANH THỨC GIÁNG SINH 2002

" THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA "

 

I.KHAI MẠC :

       

1. Bài ca dẫn nhập : Ta hướng tâm hồn lên

2. Lời dẫn :

Anh chị em thân mến,

Trong đêm nay, chúng ta quy tụ lại đây để chiêm ngưỡng Ngôi Lời nhập thể, Ðức Giêsu Kitô Giáng sinh, Ngài là Ðấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ðây là một ơn huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa và Ngài đã dùng nhiều cách qua dòng thời gian, để giúp con người đón nhận hồng ân này. Giờ đây chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn, hướng lòngvề Chúa . suy gẫm lại đường lối yêu thương của Thiên Chúa đã hiện diện với chúng ta, để chúng ta càng thêm tin tưởng vào Ngài, yêu mến Ngài hơn và hưởng niềm vui ơn cứu độ nơi Ngài.

3. Lời Nguyện :

Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì tình yêu thương đối với nhân lọai, Chúa đã tạo dựng và cứu độ chúng con, Chúa luôn hiện diện ở giữa chúng con bằng nhiều cách và nhất là đã ban cho nhân loại chúng con Người Con Một chí ái để ở cùng chúng con. Xin giúp chúng con cảm nghiệm được tình yêu vô hạn của Chúa, cùng nhìn thấy sự hiẹn diẹn kỳ diệu của Chúa ở giữa chúng con trong cuộc sống hôm nay, để chúng con luôn một lòng yêu mén và trung thành bước theo Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống hằng trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

        4. Hát : Ðể Chúa đến. (Nguyễn Duy)

 

II. SUY NIỆM.

        1. Bài đọc : (Is 7:13-14)

Trích sách ngôn sứI-sai-a :

"Nghe đây, hỡi nhà Ða-vít !

Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,

mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?

Vì vậy, chính Chúasẽ ban cho các ngươi một dấu :

Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai,

và đặt tên là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

2. Suy niệm :

Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa luôn gần gũi và hiện diện nơi loài người, ngày ngày Ngài đến với con người trong bầu khí thanh bình của địa đàng, nơi có gió mát hiu hiu thổi. Ngài yêu thương con người và cho con người sống hạnh phúc địa đàng.

Nhưng do tội lỗi, tội của sự bất tuân phục, con người không muốn tuỳ thuộc vào Chúa, mà chỉ muốn tìm cho riêng mình một con đường, tách rời khỏi chương trình tình thương của Thiên Chúa, cho nên đã đi đến đau khổ và sự chết. Từ đó, con người lẩn tránh Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn mời gọi và dõi theo con người trong suốt dòng lịch sử, Ngài luôn lên tiếng gọi "Ađam, con người, ngươi ở đâu ?" ( Stk 3,8tt) . . .

Và Thiên Chúa vẫn mãi luôn tìm đến gần gũi với con người - và con người đã thốt lên qua lời Thánh vịnh 119 rằng :

Lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,

mệnh lệnh Chúa đều là chân lý.(Tv 119,151)

Thế nên, Thiên Chúađã nhiều lần tỏ mình ra cho những người Ngài Yêu thương và Ngài luôn ở cùng họ. Ngài đã ở cùng các tổ phụ Abraham, Isaac, Giacop. Ngài đã từng trò chuyện với các tổ phụ, với Môisen, với các ngôn sứ như với những người bạn thân thiết. Như trong một đêm, ÐỨC CHÚA hiện ra với ông Giacóp và phán :

"Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, cha ngươi.

Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi.

Này Ta ở với ngươi ; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi,

và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi

cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi."

Gia-cóp tỉnh giấc và nói : "Quả thật, có ÐỨC CHÚA ở nơi này mà tôi không biết !"

Rồi sau này, Ngài gọi Môisen và trao cho ông sứ mệnh giải phóng dân riêng, Ngài đã cam kết rằng : Thiên Chúa sẽ ở cùng Dân Ngài như xưa Ngài đã từng ở với các tổ phụ. Quả thật, Thiên Chúa là Ðấng Tự Hữu, Ngài hiện diện mọi nơi, mọi lúc và cùng bước đi với dân Ngài (Xh 3,13tt). Ngài hiện diện đầy quyền năng và hằng luôn dẫn dắt Dân Ngài qua mọi nẻo đường nhờ các thủ lãnh, tư tế, các vua và các ngôn sứ.

Như trong sách Samuen diễn tả :

"Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi ;

mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi.

Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng,

như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất". (2 Sm 7:9)

Và nhất là một Hài nhi mà Isaia loan báo sẽ sinh ra đem đến ơn cứu rỗi trọn vẹn, mang danh hiệu Emmanuel, nghĩa là : THIÊN CHÚA ở cùng chúng ta (Is 7,14)

Bởi đó, Dân Chúa luôn cảm nhận được là :

"Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,

Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta."(Tv 46:8-9)

Cả khi THIÊN CHÚA phải phạt dân lưu đày, Ngài vẫn không bỏ rơi họ Ngài vẫn ở cùng họ, Ngài là chủ chănchăm sóc dân riêng của Ngài nhưÊzêkien đã từng loan báo :

"Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm ; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về ; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó ; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh ; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải chết vì nạn đói kém trong xứ, cũng không còn bị chư dân lăng nhục. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là ÐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng. Ta ở với chúng, còn chúng, nhà Ít-ra-en, chúng là dân của Ta, Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ của Ta. Các ngươi là phàm nhân, còn Ta là Thiên Chúa các ngươi" (Ed 34:15-31)

Và hôm nay, Thiên Chúa đã đến để ở với chúng ta qua hình ảnh một hài nhi trong máng cỏ, tất cả điều đó đã nói lên rằng trái đất là nơi ở của Thiên Chúa, và qua đó Ngài sống giữa chúng ta, Ngài đem đến cho chúng ta bình an, cho chúng ta ơn cứ độ, như lời các thiên thần loan báo :

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho ngưới Chúa thương

Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn cung kính đón tiếp Ngài

        (Thinh Lặng)

        3. Hát : Lời cầu nửa đêm(Thành Tâm)

        4. Tin Mừng: (Ga 1:1tt .)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Ðức Giê-su Ki-tô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Ðấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

        5. Suy niệm :

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta

a.Ngôi Lời Nhập Thể : Ðây là một biểu hiện tình yêu tột độ của Thiên Chúa đối với con người, vì thực ra : "Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì để Ngài phải bận tâm" (Tv 8,5). Ấy vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, "Yêu đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời"

Như thế, vì Tình yêu thương và nhắm chủ đích cứu độ con người mà Ngôi Lời Thiên Chúa Nhập Thể. Bởi đó, Ngôi Lời Nhập Thể quả là một ân huệ tuyệt hảo, một ân ban nhưng không, ân ban cứu độ : "Một trẻ thơ chào đời để cứu độ ta, một người con đã được tặng ban cho chúng ta" (Is 9,15a)

Thật quý hoá thay, qua sự kiện Nhập thể, Thiên Chúa đã ở với con người bằng một hiện diện cụ thể, sống động và gần gũi : "Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang Người." (Ga 1,14)

Từ cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa, Ngôi Lời bắt đầu hiện hữu trong thân phận con người : biến cố này trở thành thời điểm quyết định trong lịch sử cứu độ.

Ngôi Lời đến để cho ta thấy Thiên Chúa,và chúng ta thấy Thiên Chúa ngay trong cuộcđời nhân thế của Ngài, trong mồ hôi, trong nước mắt, trong tình yêu của Ngài đối với con người, trong cái chết rất người của Ngài và trong cả cuộc biến đổi hình hài vào ngày Phục Sinh.

Ngôi Lời nhập thể làm người để con người không còn bị trói buộc trong số mệnh là tội nhân. Ðể con người có khả năng trở về địa vị làm con Thiên Chúa.

Ngôi Lời đã thành xác phàm để ta gặp gỡ được Thiên Chúa và để mạc khải chochúng ta rằng : Ðấng tạo Hoá có mặt ở nơi đây với mọi tạo vật, Ngài đến ban ánh sáng, sự sống, tình yêu và sự sống lại.

Vấn đề là chúng ta có tiếp nhận Ngài không : tiếp nhận Lời Tình Yêu, Lời Sự Sống không ? . . . . . .

        (Thinh lặng)

        b. Hát : Ngày ánh sáng(Nguyên Kha)

        c. Bằng nhiều cách, Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu đối với nhân loại chúng ta, và lần này còn kỳ diệu hơn nữa, bằng cách Nhập Thể (x Ga 3,16 )

Ngôi Lời đã đến lưu trú giữa loài người là bảo chứng, là dấu chỉ sự giao hoà giữa Thiên Chúa và con người đã được tái lập. Ngôi Lời Nhập Thể đã trở nên Ðấng trung gian nối kết đất trời, hàn gắn mối giây thân tình giữa Thiên Chúa với con người mà nguyên tổ đã cắt đứt.

Bởi thế đêm giáng sinh còn được gọi là "đêm thánh vô cùng", là đêm khai mở và dẫn đưa trần gian vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên ánh sáng và hy vọng, kỷ nguyên sự sống và tình thương.

Là ánh sáng và hy vọng, vì, "Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến trần gian và chiếu soi mọi người" (Ga 1,9). Chính ánh sáng này khơi lên bao niềm hy vọng cho nhân loại, vì từ đây "dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng ; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng chiếu rọi" (Is 9,1) để "nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng" (Tv 35,8)

Là kỷ nguyên sự sống và tình thương, vì chính Ðức Kitô đã đến để chúng ta được sống và sống dồi dào. (x.Ga 10, 10), Và, "Thiên Chúa đã không sai Conđến trong thế gian để xét xử thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được ơn cứu độ."

Ôi ! thật kỳ diệu thay, sự kiện Nhập Thể đã trả lại cho trần gian bầu khí an hoà của buổi đầu tạo dựng, và, còn hơn thế nữa, Ðấng Emmanuel được ban cho nhân loại mãi mãi, Thiên Chúa mãi mãi ở với con người, "Này đây Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).

Ðây quả là niềm an ủi và hạnh phúc nhất của chúng ta vì, "có Ngài ở bên, con chẳng hề nao núng bao giờ" ( Tv16,8)

Vậy, trong Ðêm Giáng Sinh này, chúng ta hãy đón nhận Ngôi Lời, hãy mở rộng cửa tâm hồn mình, hãy mở rộng cửa gia đình mình, hãy mở cánh cửa cuộc đời mình cho Chúa Giêsu ngự đến ở với chúng ta. và khi có Thiên Chúa Tình Yêu ở cùng, thì tâm hồn ta, gia đình chúng ta sẽ được bình an, được sự sống, được ánh sáng của Chúa và trở thành nơi đầy ắp Tình Chúa và tình người.

Ước gì trong lễ Giáng Sinh đêm nay, mọi gia đình chúng ta hãy đón Chúa với tất cả lòng tin tưởng, trông cậy và yêu mến ; Chúa sẽ biến đổi gia đình chúng ta nên giống gia đình của Thánh Giuse - Ðức Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

Nguyện xin Thánh Gia Nazareth, là gương mẫu của đời sống thánh thiện, công bình và yêu thương, xin cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân đức, trong hiền hoà, phục vụ và cầu nguyện. Xin cho chúng con xây dựng gia đình, thành nơi an ủi cho cuộc đời đầy thử thách. Xin cho chúng con biết làm cho mọi người trong gia đình, được thăng tiến để góp phần vào việc phát triển xã hội, và cộng tác trong việc xây dựng Giáo Hội.

Xin Ba Ðấng luôn hiện diện trong gia đình chúng con, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, khi lo âu cũng như lúc hy vọng, khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời, để khi trải qua mọi thăng trần của cuộc sống, chúng con luôn luôn chúc tụng Chúa, cho đến ngày được sum họp với Ba Ðấng trong Nước trời. Amen

 

6. Hát : Mùa đông năm ấy (Hoài Ðức)


Trở về trang Mục Lục Giáo Dục | Về Trang Nhà