CANH THỨC VƯỢT QUA,

ĐÊM THỨ BẢY THÁNH, năm 2007

Lc 24, 1-12

 

NGÔI MỘ TRỐNG

 

Đêm canh thức phục sinh như có một cái gì đó rất hồi hộp nhưng cũng rất vui tươi, phấn khởi và hạnh phúc. Hồi hộp vì trước ngôi mộ trống, trước sự ngạc nhiên của các người phụ nữ đạo đức, các tông đồ và mọi người đều chưa tin. Và, đứng trước sự kiện ấy mọi người đều mệt mỏi , không hiểu chuyện gì sẽ xẩy ra. Vâng, đêm canh thức như đánh thức mọi người, như thúc giục mọi người hãy mau mắn đi tới ngôi mộ trống để nhìn cho ra Con Thiên Chúa phục sinh.

NGỌN LỬA GIẢI THOÁT: Trong thánh lễ đêm canh thức, cây nến phục sinh được đề cao. Cây nến phục sinh tượng trưng cho Đức Kitô sống lại vì trong bóng đêm âm u, cây nến phục sinh được thắp sáng, rồi được rước lên cung thánh, được xông hương và được đặt ở một chỗ thật trang nghiêm, thật  trịnh trọng. Lửa cây nến phục sinh được thắp cho mọi cây nến trong nhà thờ, mọi ánh sáng được phát xuất bởi một nguồn là cây nến phục sinh. Do đó, ánh sáng của nến phục sinh và các cây nến nhỏ được thắp lên toả sáng giữa tối tăm âm u, tượng trưng cho Đức Kitô đã ra khỏi cõi chết để mang ơn cứu độ cho mọi người. Ngọn lửa của Đức Kitô là ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lửa vĩnh cửu thắp mãi trong đời. Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, Ngài là ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt. Ngọn lửa tình yêu là Đức Kitô sống lại.

CÁC NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỚC NGÔI MỘ TRỐNG: Vào trong mộ các người phụ nữ đạo đức không thấy xác Chúa Giêsu đâu dù họ đã mang dầu thơm để xức xác Chúa Giêsu. Tảng đá bị lăn ra từ sáng sớm(Lc 24,2)

Tin Mừng thuật lại các bà đang phân vân chưa hiểu ra sao giữa sự kiện mồ trống, thì có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ và để đánh tan sự sợ hãi của các bà, hai người đàn ông nói:” Sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết ?” ( Lc 24, 5 ). Rồi, họ nhắc lại cho các bà lời Chúa đã nói với các bà trước kia ở Galilê :” Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại”( Lc 24, 6-7 ).  Các người phụ nữ là Maria Mácđala, bà Gioanna, và bà Maria, mẹ ông Giacôbê, cùng với nhiều phụ nữ khác nữa. Trước sự kiện mồ trống và lời của hai sứ thần, các người phụ nữ nhận ra dấu chỉ của Tin Mừng phục sinh và khởi điểm cho niềm tin, niềm hy vọng, tuy lo âu, sợ hãi, họ vẫn vui mừng, mau mắn đi loan báo tin phục sinh cho các môn đệ. Tin Mừng cho hay các môn đệ cho rằng đó là chuyện vớ vẩn của đàn bà ( Lc 24, 11 ).

Cái trớ trêu của Tin Mừng phục sinh là các môn đệ đáng lẽ phải nghiệm ra sớm lời Thầy Giêsu đã loan báo từ trước với các ông bao nhiêu lần về cái chết và sự sống lại của Người tại Giêrusalem, nhưng các ông vẫn u mê, chưa làm sao nhận ra Thầy mình đã sống lại thật từ cõi chết…

Vâng, ngọn nến phục sinh đêm nay vẫn tỏa sáng giữa đêm hồng phúc, đêm mà tội lỗi bị đánh tan. Và trước tin vui phục sinh, ai cũng vội vã đi loan báo, nhưng tùy thái độ của mỗi người, tin mừng phục sinh được công bố, được đón nhận hay bị khước từ, bị dập vùi hay bị dập tắt.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con luôn có thái độ mau mắn loan truyền tin vui phục sinh và giới thiệu Chúa phục sinh cho nhiều người.Amen.Alléluia.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Muc Luc