CANH THỨC GIÁNG SINH NĂM 2004

NĂM THÁNH THỂ

 

EMMANUEL

THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA

 

I. KHAI MẠC

1. Hát : Trời cao hãy đổ sương xuống.

2. Cha chủ sự :

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đã sống qua 4 tuần Mùa Vọng. Phụng vụ Mùa Vọng đã giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn chờ đón Con Thiên Chúa, Đấng Emmanuel “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” đến để cứu độ chúng ta. Giờ đây, trước khi cử hành Đại Lễ Giáng Sinh, dưới sự soi sáng của Lời Chúa, chúng ta cùng nhau hòa tâm tình với toàn thể dân Chúa trong thời Cựu ước để đốt lên lòng khao khát Đấng Cứu Thế nơi chúng ta và để cùng với Hội Thánh khẩn cầu : Maranatha ! Lậy Chúa Giêsu, xin hãy đến !

Lòng khao khát Chúa đến nơi chúng ta sẽ tăng lên gấp bội khi chúng ta cử hành Lễ Chúa Giáng Sinh trong Năm Thánh Thể. Thật vậy, nếu trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Đấng Cứu Thế mang lấy xác thịt của chúng ta, làm người như chúng ta thì trong Bí tích Thánh Thể, Ngài kéo dài sự hiện diện đó, như Đức Giáo Hòang Gioan Phaolô II viết : “Trong Bí tích Thánh Thể, Đấng Cứu Thế, Đấng mặc lấy xác thịt trong lòng Mẹ Maria 20 thế kỷ trước, tiếp tục hiến mình cho nhân loại như nguồn mạch của sự sống thần linh” (Tông thư Ngàn năm thứ ba đang đến, số 55). Nơi Bí tích Thánh Thể “Chúa Kitô vừa là con người vừa là Thiên Chúa, hiện diện nguyên vẹn” (Thông điệp Giáo Hội từ Thánh Thể số 15). Như thế, việc Ngài đến với chúng ta đêm nay sẽ được kéo dài mãi nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng ta không chỉ được đón tiếp Ngài mà còn được sống với Ngài, trò chuyện với Ngài, kết hiệp với Ngài, được ở cùng Ngài mỗi khi đến với Bí tích Thánh Thể.

Trong tâm tình mong đợi Chúa đến, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện :

Lậy Chúa Giêsu, cộng đoàn chúng con đang canh thức đón chờ Chúa đến. Xin Chúa đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa khao khát Chúa, sưởi ấm lòng tin yêu Chúa nơi chúng con và khơi lên trong chúng con tâm tình thống hối chân thành, để chúng con xứng đáng đón rước Chúa đến trong Đại Lễ Giáng Sinh hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

II. SUY NIỆM

A. Suy niệm 1 : Thiên Chúa hứa sẽ ở cùng chúng ta.

1. Lời Chúa : St 3,8-15.

2. Suy niệm :

Sau khi dựng nên con người,”Thiên Chúa đã đem con người đặt vào vườn địa đàng” (St 2,15), còn “Thiên Chúa đi dạo trong vườn (địa đàng) với gió hiu hiu thổi chiều hôm” (St 3,8). Hình ảnh này cho ta thấy cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc của con người khi được ở cùng Thiên Chúa.

Chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc này nếu so sánh với cuộc sống của con người sau khi đã phạm tội mà chúng ta vừa nghe. Vào một buổi chiều nọ, Thiên Chúa đi dạo trong vườn, thay vì vui mừng đón gặp Chúa, “con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Thiên Chúa” (St 3,8) vì sợ hãi. Chúng ta sẽ thấy rõ hạnh phúc đó hơn nữa, khi so sánh với lời Thiên Chúa tuyên phạt con người : “… ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con…, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi… cho đến khi trở về với đất” (St 3,16-19), và “Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng” (St 3,23), con người phải xa cách Chúa.

Nhưng tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn tội lỗi của loài người chúng ta, Ngài đã hứa sẽ phục hồi cuộc sống hạnh phúc được ở cùng Ngài cho loài người chúng ta khi tuyên phạt con rắn là kẻ gây ra tội lỗi : “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống ấy sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). Lời hứa này khởi đầu cho dòng lịch sử khát mong cuộc sống được ở cùng Chúa.

Lòng khát mong này chắc chắn sẽ cháy bỏng với con người đầu tiên, những người đã cảm nhận được hạnh phúc khi sống cùng Thiên Chúa và khi phải sống cuộc sống đầy đau khổ vì phải xa cách Chúa. Chắc chắn đây cũng là nỗi khao khát của lòai người chúng ta mọi thời và mọi nơi, của chính chúng ta lúc này khi sống trong những hoàn cảnh đầy bất an, trong cảm nhận sự yếu đuối, mong manh, mau qua, hay chết trong chính bản thân mình. Lòng khát khao này sẽ tăng thêm khi thấy có rất nhiều nhân vật trong Kinh Thánh khi được Chúa ở cùng đã làm được những công việc lạ lùng như ông Môsê, như Mẹ Maria (x. Xh 3,12 ; Lc 1,28). Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta cũng đã chia sẻ cảm nhận hạnh phúc khi được sống cùng Chúa trong Bí tích Thánh Thể như sau : “Trò chuyện thân mật với Người, và nghiêng mình vào lòng Người như môn đệ yêu dấu, xúc động trước tình yêu vô biên của trái tim Người là một điều thiện hảo … Anh chị em thân mến, nhiều lần tôi đã có kinh nghiệm này và tôi đã múc lấy từ đó sức mạnh, an ủi và sự nâng đỡ” (GHTTT số 24).

Trước lời hứa của Chúa, với những kinh nghiệm hạnh phúc của những người được sống cùng Chúa, chúng ta hãy bày tỏ lòng khao khát được sống cùng Chúa và khiêm tốn khẩn cầu Chúa ban Đấng Cứu Thế cho chúng ta để Ngài làm cho chúng ta được sống cùng Chúa qua bài thánh ca sau đây :

Hát : Từ trần gian con ngước trông lên …

B. Suy niệm 2 : Thiên Chúa quyết tâm thực hiện Lời Hứa sẽ ở cùng chúng ta.

1. Lời Chúa : Is 7,10-14.

2. Suy niệm :

Thiên Chúa là Đấng trung tín, Ngài luôn thực hiện lời đã hứa như Thánh Phaolô quả quyết : “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2 Tm 2,13). Đoạn sách Isaia chúng ta vừa nghe chúng tỏ cho chúng ta điều đó.

Thật vậy, vào thế kỷ thứ VIII trước Công Nguyên, vua A-khát khi nghe tin quân A-ram chuẩn bị tiến quân đánh chiếm nước mình, ông đã vội cầu viện đế quốc Assyri đến giúp. Chúa đã sai tiên tri Isaia đến khuyên vua A-khát đừng làm thế, nhưng hãy tin tưởng vào một mình Chúa. Vua A-khát không nghe. Không nản lòng, Chúa lại sai Isaia nói với A-khát : Hãy xin Chúa ban cho một dấu hiệu để tin.Vua A-khát vẫn không xin. Cuối cùng, Thiên Chúa đã tự ý cho Vua A-khát một dấu hiệu : “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Is 7,14).

Lời tuyên sấm này có nghĩa là đứa con trai mà người trinh nữ sẽ sinh ra là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, và là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa ngay từ khi con người sa ngã.

Như thế, cho dù con người không còn tin Chúa, không cần tới Chúa, không khao khát Chúa, Chúa vẫn luôn quyết tâm sẽ thực hiện lời đã hứa là ở cùng con người, vì Ngài biết rất rõ, chỉ có Ngài mới có thể làm cho con người được hạnh phúc. Trước tình yêu trời bể này, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa.

3. Cầu nguyện :

Lậy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì tình thương vô biên của Chúa, khi quyết tâm ở với chúng con, mang lại hạnh phúc cho chúng con, cho dù chúng luôn phạm tội chống lại Chúa, thờ ơ với Chúa, xa cách Chúa. Trong giờ phút linh thiêng này, giờ phút sắp cử hành Đại Lễ Giáng Sinh, chúng con thật lòng xin lỗi Chúa. Chúng con tin chắc rằng Chúa là Đấng luôn nhân từ và hay thương xót sẽ tha thứ mọi tội lỗi, sự thờ ơ của chúng con, để tâm hồn chúng con trở nên một hang đá thơm tho cho Đấng “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” ngự, hầu chúng con luôn được sống với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hát : Chúa nhân từ, xin lắng nghe…

 

C. Suy niệm 3 : Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

1. Lời Chúa : Mt 1,18-25.

2. Suy niệm :

Như vậy, Lời Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế với tổ tiên chúng ta, lời tuyên sấm về Đấng Emmanuel với vua A-khát đã trở thành hiện thực. Đấng Cứu Thế, Đấng Emmanuel, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” là chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và con Mẹ Maria, như Thánh Matthêu đã xác quyết trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Quả thật, Chúa Giêsu đích thực là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, Ngài ở trong chính bản thân chúng ta vì Ngài đã làm người như chúng ta, đồng số phận với chúng ta, mặc lấy bản tính hay chết của chúng ta. Ngài ở trong Kinh Thánh, đặc biệt ở trong Bí tích Thánh Thể. Ngài sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x.Mt 28,30).

Có Chúa ở cùng, chúng ta sẽ có hạnh phúc, vì Ngài là nguồn bình an và niềm vui đích thực như các thiên thần đã ca vang vào ngày Ngài sinh ra: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa xót thương” (Lc 2,14).

Vì thế, chúng ta hãy hân hoan sung sướng tiếp đón Ngài, gặp Ngài, sống với Ngài trong Thánh Lễ Giáng Sinh đêm nay và nơi Bí tích Thánh Thể mọi ngày trong đời ta, đặc biệt trong Năm Thánh Thể này.

 

III. KẾT THÚC

1. Cầu nguyện :

Lậy Đấng Emmanuel, “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”, vì yêu thương chúng con, Chúa đã đến với chúng con. Dù tội lỗi chúng con chồng chất, cũng không thể cản bước Chúa đến và ở với chúng con. Chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở với chúng con và vĩnh viễn ở với chúng con. Chúng con tin tưởng rằng chúng con luôn được Chúa quí chuộng, yêu thương và cứu độ. Vậy, lậy Chúa Giêsu, xin hãy đến, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

2. Hát : Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.


Muc Luc