CANH THỨC GIÁNG SINH 2008

GIÁNG SINH

VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO.

 

Hát : “Tiếng gọi sa mạc” (Xuân Thảo)

LỜI DẪN VÀO CANH THỨC :

Anh Chị em rất thân yêu, uy tín của “Tiếng gọi Sa Mạc”, tiếng gọi của Gioan Tiền Hô, chuẩn bị Đường cho Chúa đến, không thể tách rời với thân thế và đời sống của chính thánh nhân. Từ đó, chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò của giáo dục gia đình mà Ông Bà Giacaria và Elisabeth đã theo sự hướng dẫn của sứ thần Gabriel chăm sóc Gioan từ lúc ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành, chính giáo dục ấy đã hình thành và định hướng cho sứ vụ của Gioan.

Khi theo dõi các sách Tin Mừng về biến cố đêm nay chúng ta long trọng và hân hoan cử hành,  có lẽ chúng ta cũng không thấy một điều gì khác hơn điều thánh Phaolô đã viết “Khi đến thời gian viên mãn, Thiên Chúa sai Con của Người sinh ra bởi người phụ nữ” hay như thánh Gioan cũng đã viết “Người đã đến nhà của Người”… Mầu Nhiệm Giáng Sinh là mầu nhiệm của một gia đình.

Vì thế trong giờ phút linh thánh này, chúng ta hãy quan tâm để GIA ĐÌNH CHÚNG TA LÀ CON ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN. Thực ra đây là Con đường mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con của Người ngay từ tạo thiên lập địa, vì thế hãy trở về với LỜI CHÚA để tái khám phá con đường này.

LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

Lời Chúa trong sách Sáng Thế :

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.21 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào.22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.

23 Con người nói:"Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra."

24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.

Suy niệm 1 :

Trong thư chung 2008 của HĐGMVN đã viết

Gia đình trong ý định của Thiên Chúa là nơi giáo dục tình yêu“

Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8). Chính vì yêu thương mà từ hư vô Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài để thông ban cho họ vinh quang vĩnh cửu. Ngài dựng nên con người có nam có nữ, tuy khác biệt về phái tính nhưng hoàn toàn bình đẳng với nhau và bổ túc cho nhau. Ngài ban cho họ có khả năng yêu mến  để hướng về những ước vọng chân chính tốt lành. Nơi đời sống hôn nhân, tình yêu liên kết người nam và người nữ cách mật thiết đến nỗi họ không còn phải là hai, mà chỉ là một xương một thịt. Tình yêu hôn nhân còn phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa và được Chúa chúc lành.

Thư chung cũng viết trong số 7 :

Gia đình là mái trường giáo dục tình hiệp thông.

«Gia đình, được thiết lập do tình yêu và được sinh động cũng do tình yêu, là cộng đồng các ngôi vị: đôi bạn nam và nữ, cha mẹ và con cái, họ hàng. Bổn phận đầu tiên của gia đình là trung thành sống thực tại của sự hiệp thông...» (Tông huấn Gia Đình, số 18). Mối hiệp thông này được củng cố và phát triển nhờ tình tương thân tương ái và nhờ sự nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống nhân bản cũng như đời sống đức tin. Quả vậy, nếu mọi thành viên trong gia đình sống thuận hòa và đùm bọc lẫn nhau, gia đình sẽ trở nên ấm cúng. Tình hiệp thông giữa các thành viên trong một gia đình sẽ góp phần củng cố gia đình nhân loại và gia đình Thiên Chúa, tức là Giáo Hội.

Thế nhưng ý định tốt lành ấy của Thiên Chúa về gia đình cũng đã bị chính con người hủy hoại, và gia đình đầu tiên của nhân loại đã trở thành cái nôi của ích kỷ, của ghen tương, của mâu thuẫn và chém giết : “ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: "A-ben em ngươi đâu rồi? " Ca-in thưa: "Con không biết. Con là người giữ em con hay sao? "10 ĐỨC CHÚA phán: "Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta!11 Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra.12 Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.”

Nhưng Thiên Chúa không từ bỏ ý định tốt lành của Người, ngay trong TIỀN TIN MỪNG lời hứa cứu độ cũng đã có ấn dấu của một Gia Đình thánh :

“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."

Cũng chính vì thế, lịch sử cứu độ ở những thời điểm quan trọng luôn luôn gắn liền với định mệnh của một gia đình : Gia đình Abraham, Gia đình Đavid, và giờ đây là gia đình Nazareth.

Hát : “Thiếu Nữ Sion” (Hoàng Kim)

Lời Chúa trong thư Do Thái

Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.7 Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền.9 Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.

Suy niệm 2 :

Qua chuỗi biến cố của mầu nhiệm Giáng Sinh, ngay từ khởi điểm, Thiên Chúa đã làm mới lại Tình Yêu của Gia Đình : “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”, điều ấy chính người Mẹ cũng chung một tâm ý “Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.", và cả người cha nữa, cũng tâm đầu ý hiệp “Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.” Mối hiệp thông yêu thương giữa các ngôi vị trong gia đình được xây dựng trên sự đón nhận và cộng tác với ý định của Thiên Chúa trên từng ngôi vị. Hay nói cách khác, nó được xây dựng trên nền tảng đức hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Thư Chung HĐGMVN đã viết :

”Khi sinh xuống trần gian, Đức Giêsu đã sống trong một gia đình. Người có một quê hương, có cha có mẹ và hàng xóm láng giềng. Những người đồng hương biết rõ Người là “con bác thợ mộc“ và “mẹ Người là bà Maria“ (Mt 13,55). Thánh Giuse và Đức Maria đã nuôi dưỡng và giáo dục Hài Nhi Giêsu ngay từ lúc chào đời. Chính trong khung cảnh gia đình, Đức Giêsu đã học những bài học căn bản về đời sống đức tin và văn hóa. Về phần Đức Giêsu, “Người tuân phục hai ông bà” (Lc 3,51). Có thể nói, lối giáo dục của Thánh Giuse và Đức Maria đã góp phần làm phong phú lời giảng dạy của vị Ngôn sứ thành Nadarét sau này. Người đã vận dụng những ca dao tục ngữ, những hình ảnh bình dân của nền văn hóa địa phương để rao giảng Nước Trời. Như thế, gia đình Nadarét cho thấy tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục. Thánh Gia thất chính là mẫu gương cho các gia đình, nhất là những người làm cha mẹ, trong mọi nền văn hóa và môi trường xã hội.

Là Con hiếu thảo của một gia đình,  Đức Giêsu cũng là Con yêu dấu của Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã xác nhận điều đó: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Người luôn lo lắng chu toàn sứ mạng của Chúa Cha, từ thời niên thiếu, khi ở lại trong Đền Thờ giữa các bậc tiến sĩ,  cho đến giờ phút khổ nạn thập giá. Đức Giêsu đã luôn thể hiện ý Chúa Cha trong lời nói cũng như việc làm. Vâng phục thánh ý Chúa Cha chính là lương thực của Người (x. Ga 4,34).“

Như thế Tin Mừng Giáng Sinh cũng là Tin Mừng cho Gia Đình và điều đó theo HĐGMVN nó củng cố cho truyền thống dân tộc Việt Nam :

Là người Việt Nam, chúng ta tự hào về một truyền thống gia đình trên thuận dưới hòa, trong đó lòng hiếu thảo có vị trí quan trọng đối với đời sống gia đình và xã hội. Có thể nói đó là một yếu tố căn bản để con người có thể thành nhân và thành tài. Nhưng truyền thống tốt đẹp đó đang có nguy cơ bị xói mòn và mai một. Có những gia đình đang trở thành một thứ quán trọ thay vì là tổ ấm yêu thương. Có nhiều người cao tuổi bị con cái bỏ rơi, không nơi nương tựa. Nạn bạo hành gia đình còn khá phổ biến, đặc biệt nhiều phụ nữ chưa được tôn trọng và yêu thương xứng đáng với phẩm giá con người. Tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng và hậu quả là những trẻ em thất học, trẻ em bỏ nhà đi bụi đời ngày càng nhiều. Những phương tiện thông tin đề cập thường xuyên đến nhiều vụ việc tội phạm mà cả nạn nhân và hung thủ đều là vị thành niên. Phần lớn những em này đều xuất thân từ những gia đình bất hòa, ly tán và đổ vỡ. Cùng với những mâu thuẫn và khủng hoảng gia đình, những con số thống kê cho thấy nạn phá thai càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả nơi những em còn ở độ tuổi học trò. Cùng với những hậu quả tất yếu về thể lý, hành động phá thai đã để lại những vết thương tâm lý thê thảm nơi đương sự và những người có liên quan.

Hát : “Để Chúa đến” (Nguyễn Duy)

LỜI NGUYỆN CHUNG

Anh Chị em rất thân yêu,

Quả thực Tin Mừng Giáng Sinh là Tin Mừng cho Gia Đình, và Lễ Giáng Sinh tự bản chất là Lễ của Gia Đình, vì thế chúng ta hướng tâm hồn và lời cầu nguyện của chúng ta trong giây phút này về gia đình của chúng ta, cũng như về đại gia đình là Hội Thánh của Chúa, để dâng lên những lời nguyện cầu :

·         Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. – Xin cho gia đình chúng con luôn mở rộng cho họat động của Chúa Thánh Thần, hầu được Người thánh hóa và thánh hiến cho Tình yêu Thiên Chúa.

·         Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. – Xin cho gia đình chúng con, cách riêng cho Giáo Xứ chúng con luôn là nơi “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” như gia đình Thánh Gia xưa.

·         Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. – Xin cho mọi gia đình đang sống trong cảnh nghèo khó được Tình Yêu Giáng Sinh ủi an và nâng đỡ hầu sống xứng đáng với ơn gọi và phẩm giá hôn nhân và gia đình theo gương Thánh Gia.

·         "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. – Xin cho các gia đình thân yêu của chúng con cũng biết mở rộng và chia sẻ các hồng ân đã lãnh nhận cho mọi gia đình : vì đó là ơn gọi và sứ mạng của gia đình mà Chúa Cứu Thế muốn tái tạo.

Hát : “Lời cầu nửa đêm” (Thành Tâm)

Kinh Thánh Phaolô


Muc Luc