CANH THỨC GIÁNG SINH 2009

KỶ NIỆM 350 NĂM THIẾT LẬP

GIÁO PHẬN ĐÀNG NGOÀI VÀ GIÁO PHẬN ĐÀNG TRONG

 

1.     Hát : “Này Thần Linh Chúa”

ĐK. Này Thần Linh Chúa trên tôi đã tới đậu. Này Thần Đức Chúa đã thánh hiến tôi. Này Thần Đức Chúa đã sai tôi về truyền rao bình an vui sướng.

2.     Dẫn vào canh thức :

Thánh Thần Chúa ngay từ khởi nguyên đã là Thánh Thần ban sự sống cho muôn sinh linh. Khi Thánh Thần được trao ban cho con người ở vườn địa đàng là để con người mang TIN VUI SỰ SỐNG, trở thành trung tâm và bá chủ muôn sinh linh. Nhưng tổ tông loài người lại trở thành kẻ gieo mầm sự chết. Dầu vậy khi đến thời đến buổi, Thánh Thần lại được sai đến với một Trinh Nữ, để bà cưu mang và thông ban sự sống của Con Thiên Chúa. Sự sống ấy nhờ Thánh Thần Phục Sinh lại được chuyển lưu trong các chi thể của thân thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh. Khi thiết lập hai Giáo Phận Đại Diện Tông Tòa tại Việt Nam, Giáo Hội muốn khẳng định phần thân thể nhiệm mầu của mình trên mảnh đất thân yêu này. Hôm nay, khi hòa mình trong niềm vui cực thánh, chúng ta được mời gọi để chiêm ngưỡng SỰ SỐNG MỚI mà Giáo Hội cưu mang và tiếp tục trao ban cho nhân thế. Con đường thi hành sứ vụ cao cả ấy chính là con đường Thánh Giuse, Đức Maria, và các chứng nhân đức tin cha ông chúng ta đã đi. Chúng ta không thể công bố Tin Vui Sự Sống Thật, nếu không lần bước đi theo con đường này.

3.     Hát : “Lửa Hồng Ngàn Đời” (Dao Kim) :

ĐK : Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng từ ngàn đời là tình yêu Chúa vượt qua đêm tối. Và chiếu sáng trên trần gian ngọn lửa hồng từ ngàn đời để tình yêu Chúa cháy lên đốt lòng mọi người.

4.     Lời Chúa 1 :

Bài trích sách Sáng Thế :

Ngày ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai.6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất.7 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.8 Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Êđen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.10 Một con sông từ Êđen chảy ra tưới khu vườn, và từ đó chia thành bốn nhánh.11 Tên nhánh thứ nhất là Pisôn, nó bao quanh tất cả đất Khavila là nơi có vàng ;12 vàng ở đất này tốt, tại đó có nhũ hương và đá ngọc.13 Tên nhánh thứ hai là Ghikhôn ; nhánh này bao quanh tất cả đất Cút.14 Tên nhánh thứ ba là Tíchra ; nhánh này chảy ở phía đông Átsua. Còn nhánh thứ bốn là Êuphơrát.15 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất đai.16 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng : "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn ;17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết."

5.     Suy niệm 1 :

Qua đoạn sách Sáng Thế, chúng ta dễ dàng nhận ra ý định của Thiên Chúa khi tạo dựng con người : Ngài muốn họ chuyên chở Tin Vui Sự Sống : một sự sống sẻ chia, trao ban, nối kết và hiệp thông. Trước đó vũ trụ khô cằn không sự sống. Ngài cho mạch nước vọt lên tư lòng đất. Nước mang theo nó mầm sự sống. Nước biến đất thành bùn. Ngài dùng bùn nặn ra con người… Thân thể con người do đó mang theo minh nước hình bóng của sự sống. Hơn thế nữa khi thổi hơi thở Thánh Thần vào thân xác người, Thiên Chúa cho con người mang TIN VUI SỰ SỐNG THẦN LINH, để họ tham dự vào sự sống của chính Ngài, trở thành hình ảnh của Ngài và tham dự vào quyền bá chủ muôn sinh linh của Ngài. Ý định thật rõ ràng trong lời truyền cho họ từ một đôi bạn, thành một gia đình, một giòng tộc, một dân đông đảo… và muốn thế họ không được ăn trái cây cho biết điều thiện ác, nếu không họ sẽ trở thành kẻ loan truyền sự chết. Nhưng con người lại khước từ ý định yêu thương ấy. Họ muốn trở thành kẻ độc tôn trong vũ trụ. Họ không muốn phục vụ tin mừng sự sống… Họ đã khép sự sống lại trên chính mình, họ không muốn sẻ chia, họ không muốn nối kết và hiệp thông : họ đã tìm cái chết trong chính cái ước ao sống của họ.

Lạy Chúa ngày hôm nay, chính chúng con cũng theo cách sống của tổ tông mình : chỉ muốn độc quyền, độc tôn, khép lại trên chính bản thân, không thích sống cùng, sống với, không thích nối kết và hiệp thông. Chúng con ôm vào cho mình và khép lại trên chính bản thân. Chúng con thấy rõ sự chết mỗi ngày, thế nhưng chúng con vẫn hăng say đi vào đường sự chết. Lạy Chúa xin cứu chúng con.

6.     Hát : “Bài Ca Người Tôi Tớ” (Oanh Sông Lam) :

ĐK : Người tôi tớ của Giavê, đầy yêu thương và khiêm nhường, và dịu dàng như áng mây chiều về.

7.     Lời Chúa 2 :

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu :

Truyền tin cho ông Giuse (Lc 2 :1-7)

18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ :23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.

8.     Suy niệm 2 :

Cho dù con người đã khước từ TIN VUI SỰ SỐNG, Thiên Chúa vẫn theo đuổi ý định của Người. Đến thời đến buổi, tức hơn 2000 năm trước, Thánh Thần lại đến với Trinh Nữ Maria để hiến thánh Mẹ, cho Mẹ Cưu Mang và sinh hạ SỰ SỐNG CON THIÊN CHÚA. Giuse và Maria đều được kêu gọi cho sứ vụ này. Nhưng trước hết họ phải đón nhận SỰ SỐNG không phải huyết tộc của mình “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Sự sống được gọi là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Đây là sự sống “ở cùng và ở với”, sự sống sẽ chia sẻ, sẽ trao ban, sẽ hiến tặng. Vì sống để yêu và yêu cho đến cùng. Và không phải chỉ yêu một lần, mà muốn yêu cho đến tận thế, nên Ngài đã hiến thánh tình yêu Ngài trở thành Bí Tích cho mọi thời mọi nơi “Này là Mình ta… Này là chén Máu Ta…”. Khác với chúng ta Sự Sống thật đã đi tìm sự sống cho mình và cho anh chị em của mình trong sự chết, để tất cả cùng sống trong sự sống Thần Linh. Giuse cũng như Đức Maria đều bị đòi hỏi phải bỏ ý riêng thầm kín của mình, để đón nhận, để chia sẻ, để hiến tặng mình cho sự sống mới.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón Tin Mừng Giáng Sinh trong tinh thần đón nhận, sống chung, sống với anh chị em chúng con trong Tình Yêu Thánh Thần.

9.     Hát : “Chứng Nhân Tình Yêu”

ĐK : này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muông người.

10.             Trích thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam công bố Năm Thánh :

Năm Thánh 2010 sẽ được khai mạc trọng thể tại Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24-11-2009. Các Thánh Tử Đạo đã nhiệt tâm làm chứng cho đức tin đến độ dám hi sinh cả mạng sống. Máu các ngài đổ ra đã tưới thắm mảnh đất quê hương, trở nên hạt giống làm nẩy sinh nhiều cộng đoàn tín hữu trên đất nước Việt Nam. Khai mạc Năm Thánh vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo mời gọi chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã lãnh nhận, tri ân các bậc tiền nhân, các ân nhân và chứng nhân đã gieo vãi và vun trồng hạt giống đức tin trên quê hương đất nước này, đồng thời ý thức giá trị cao quý của hồng ân đức tin để sống và làm chứng cho Tin Mừng, tích cực xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô trong môi trường Chúa sai chúng ta đến. Ngoài lễ khai mạc chung, mỗi giáo phận sẽ tổ chức lễ khai mạc trong giáo phận để tất cả anh chị em tín hữu có thể tham dự tích cực hơn.

11.             Suy niệm 3 :

Đi theo Đức Giêsu Kitô từ Belem – Nazareth – Núi Sọ, ngay từ đầu các thế hệ môn đệ luôn luôn khẳng định TIN VUI SỰ SỐNG luôn là hiến thân cho anh chị em mình được hạnh phúc nhờ sống “Tình Yêu Trong Chân Lý” (Caritas in Veritate). Trong hạnh các thánh Tử Đạo Cha Ông của chúng ta hầu như tất cả đều làm chứng điều đó. Chúng ta đọc thấy trong hạnh thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh câu nói của Người với gia đình “Nếu bà và các con không cho tôi lấy của nhà giúp người, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê kiếm tiền giúp họ”. Hạnh Ngài còn viết : “Trong thời cấm đạo các linh mục tu sĩ phải rút vào bóng tối, vai trò của những người như ông rất cần thiết. Từ nay nhà ông biến thành lớp giáo lý trong hạt, thành nơi tiếp nhận các thừa sai và giáo sĩ. Từ nay ông đứng ra điều khiển tổ chức mọi sinh hoạt kinh nguyện, tang lễ và bác ái trong vùng. Tuổi càng cao, ông càng sắp xếp công việc một cách trọn vẹn và chín chắn hơn, do đó ông càng được mọi người tin phục. Điều đáng lưu tâm là dầu bận rộn với công việc tông đồ, ông vẫn khéo léo chăm sóc dạy dỗ con cái sống Tin Mừng. Cô gái lớn gia nhập Dòng Mến Thánh Giá, sau làm bà nhất toàn thể Dòng Mến Thánh Giá giáo phận. Những người con khác cũng theo gương ông : trung kiên với niềm tin, và cùng với ông quên lợi riêng để lo cho công ích.”

12.             Lời cầu nguyện.

Trong đêm cực thánh này, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Cha trên trời những lời cầu xin tha thiết của chúng ta :

1)    Lạy Chúa nhờ lời bầu cử của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa cho chúng con luôn can đảm sống theo gương Con Chúa làm người , để luôn yêu thương và phục vụ anh chị em mình.

2)    Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Ngôi Lời nhập thể, xin Chúa cho chúng con luôn biết quên mình vì hạnh phúc của Dân Chúa.

3)    Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Cha nuôi Con Một Chúa, xin Chúa cho chúng con biết quảng đại phục vụ mầu nhiệm Cứu Độ của Chúa nơi đồng bào chúng con.

4)    Nhờ Tình Yêu của Hài Nhi trong đêm cực thánh này, xin Chúa cho chúng con luôn biết sống khiêm nhượng để trở thành anh em đích thật của mọi người.

13.             Kết thúc : hát bài “Đêm Noel” (Xuân Thảo)

 

Ban Giáo Lý GP Đalạt

 

 

 


Muc Luc