Trọng kính Qúy Đức Cha,

Trọng kính Quý Đức Ông,Quý Cha,Qúy Tu Sĩ Nam Nữ

Kính gửi Quý Tín Hữu Giáo Dân Công Giáo người Việt,

    

          Đã gần ba tháng qua, từ khi cuốn THE PURPOSE DRIVEN LIFE (bản dịch tiếng Việt của LM Minh Anh : SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH) đựơc giới thiệu trên một số websites Công-giáo, đã gây ra rất nhiều tranh cãi về giá trị của cuốn sách về mặt DẠY GIÁO LÝ, dùng làm tài liệu

TRUYỀN GIÁO, và như một PHƯƠNG PHÁP giúp "sông theo đúng mục đích", một linh đạo được những ngừơi giới thiệu là ngang với LINH - THAO của Thánh Inhatiô Loyola (thực tế là hơn, vì Linh Thao của Thánh Inhatiô không được màng tới).

    BTGH đã đưa ra rất nhiều lời can gián và giới thiệu nhiều bài viết để soi sáng vấn đề gây tranh cãi và chứng minh sự sai trái của việc GIỚI THIỆU - QUẢNG CÁO - VẬN ĐỘNG  phân phối tối đa trong giới giáo dân Công Giáo Việt-Nam.

   Như chúng tôi đã xin thưa :

   1. Không có nhiều bài viết của  các tác giả Công Giáo về cuốn sách cũng như nhân vật Rock Warren.

   2. Sau hai tháng dò hỏi những người quen thân ở nước ngoài va nhờ họ dò hỏi giùm, thì câu trả lời gần như đồng nhất:          

           a).  Ở ngoại quốc, - ít nhất là ở Châu Âu,Châu Úc – không thấy ai nhắc tới hoặc đề cao cuốn sách nầy.

           b). Lời khuyên : Có lẽ không cần tốn công sức thời giờ cho một cuốn sách như thế (nếu không để ý, vô tình  lại quảng cáo không công)

May mắn thay, chúng tôi đã được một linh mục cũng rất quan tâm đến vấn đề đang gây tranh cãi nầy, gửi tặng một cuốn sách dành riêng cho đề tài và cuốn sách của mục sư Rick Warren: A Catholic Perspective on The Purpose Driven Life, của linh mục Joseph M. CHAMPLIN (mà chúng tôi xin dịch là : Một Cái Nhìn Công Giáo Xuyên Suốt về Sống Theo Đúng Mục Đích). Như vậy hiện tại sách của Cha Joseph M. Champlin là một tài liệu hiếm hoi chúng tôi có được và vì thế, dù nội dung sách không đáp ứng mong muốn, chúng tôi vẫn dành thời giờ đọc và chuyển ngữ tác phẩm nầy.

   Nay BTGH kính chuyển BẢN DỊCH cuốn sách của Cha Joseph M. Champlin đền

   Qúy Đức Cha,Qúy Đức Ông,Quý Cha,Qúy Tu Sĩ Nam Nữ và Qúy Đồng Đạo người Việt,

   TRƯỚC HẾT NHƯ MỘT MÓN QUÀ MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2009

   Sau nữa, kính xin gửi đọc để thêm tài liệu cho vần đề cuốn sách và việc sử dụng cuốn sách The Purpose Driven Life.

  

Trân trọng.

   Bản Tin Giáo Hội (BTGH) 

CN Lễ Lá 4-4-2009


 

Mục Lục