CHƯƠNG NĂM

TÔI TỚ THIÊN CHÚA

          (Mục đích # 4 :

“Các Bạn được hình thành đê phục vụ Thiên Chúa “  Ngày 29 – 35)

 

Trong mấy năm vừa qua,,Lãnh Đạo Là Làm Đầy Tớ vừa là một cuốn sách bán chạy (best-seller) vừa là một khái niệm phổ biến. Những nhà lãnh đạo tốt, theo khái niệm nầy, là những người phục vụ tha nhân. Trong Mục Đích # 4, Rick Warren với phong cách mạnh mẽ và thực tiễn của ông, triển khai khhi niệm đó. Những lời nói của ông về thời giờ và tài năng sẽ cộng hưởng tốt với các tín hữu Công giáo La Mã vốn lớn lên quen với những chữ Việc Phục  Vụ, Tự Nguyện hoặc Tác Vụ Chúa Nhật, với lời kêu gọi chia sẻ những ân sủng lãnh nhận được để phục vụ tha nhân. Lời giảng dạy của ông về thuế thập phân, tuy thế, lại vừa không được nhất trí giảng dạy vừa không được chấp nhận trong đa số các giáo xứ Công giáo.

  Chúng ta đã nêu lên trước đây trong cuốn sách nầy sự kinh ngạc của chúng ta về những lời của Warren rằng chúng ta sẽ được tái hợp trên thiên đàng cùng với những ngừơi được yêu mến là các kẻ tin. Có phải ý ông muốn nói là loại ra những người không phải là tín đồ? Một điều tương đương tồn tại với những điều lưu ý lập đi lập lại của ông về việc phục vụ tha nhân là những tín đồ. Có phải ông hạn chế công việc phục vụ của các tín đồ chăng?

 

 

CÁC ĐIỂM DỊ BIỆT và NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM SÁNG TỎ

 

§ THUẾ THẬP PHÂN

 

Phát biểu với những ngừơi trong giới kinh doanh, Warren thúc giục họ “trả ít nhất một khoản thuế thập phân (10%) lợi tức về cho Chúa như là một hành vi thờ phượng” ( Ngày 31).

   Để chứng minh và tạo sức mạnh cho lời mình nói, ông trích dẫn đoạn trong Sách Đệ Nhị Luật nói về thuế thập phân (Đnl 14, 22 – 29). Thêm vào đó, vị mục sư Saddleback tham chiếu những lời trong sách tiên tri Malakia :”Hãy đem toàn bộ thuế thập phân vào trong kho …” (Ml 3, 8 – 11)

   Trong suốt các năm thập niên 1960, một ủy ban đặc biệt của HĐGM  Hoa Kỳ nghiên cứu vn đề thuế thập phân trong Giáo Hội Công giáo. Các Ngài đã kết luận rằng thực hiện việc nầy, dù thích hợp như là một lý tưởng, cũng không ràng buộc tín hữu Công giáo về mặt pháp lý, rằng việc chia 10% như hiện hành, làm hai, một nửa cho giáo xứ và một nửa cho tất cả mọi công việc từ thiện khác – là có thể chấp nhận được, và rằng việc đặt vấn đề thuế thập phân trên hơn một ngàn giáo xứ Hoa Kỳ đã chứng minh cho thấy là rất có ích lợi nếu nhìn từ một quan điểm mục vụ.

   Lúc bấy giờ có một số ít người ttorng giới lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ tán thành với thuế thập phân, nhưng không có sự ủng hộ chung và phổ quát việc thực hiện nầy.

   Sự khởi đầu của riêng tôi đến trong các năm thập niên 1970 nhờ một luật sư xuất sắc đến từ Detroit, “Giggs” Lenzi,khi với tư cách là  tình nguyện viên, ông đã đi thăm hơn 300 giáo xứ trong cả nước theo đề nghị và đã giảng thuyết một cách hiệu qủa thông điệp về thuế thập phân.

  Cách tiếp cận của ông với giáo xứ chúng tôi ngay lập tức nâng việc quyên tiền ngày Chúa Nhật từ 1.750 USD lên 3.500 USD. Thành công nầy rút cuộc khiến cho tôi huấn luyện một số các diễn giả giáo dân để giới thiệu trình bày khái niệm nầy cho hơn một trăm giáo xứ trong giáo phận chúng tôi ( với mức tăng trưởng trung bình 45% những đóng góp dâng cúng Ngày Chúa Nhật) và phát hành trên toàn quốc nhiều tài liệu để dùng trong việc giải thích    thực hiện Tiến Trình Dâng Cúng Hy Sinh nầy.

  Sau đó tôi gặp Dutch và Barbara Scholtz, một cặp vợ chồng đã nộp thuế thập phân 20 năm qua và cùng nhau, chúng tôi cổ vũ Tặng Vật Hy Sinh nầy khắp đất nước. Họ triển khai một đoàn những diễn giả và nay tạo thuận lợi  cho việc đưa thuế thập phân vào hơn 2.000 giáo xứ Công giáo ở Hoa Kỳ, với một mức tăng trưởng trung bình trong các món tiền dâng cúng ngày Chúa Nhật xấp xĩ 45%. Năm 1992, HĐGM Hoa Kỳ công bố một thư mục vụ về chủ đề nầy, Việc Phục Vụ: Sự Hường Ứng của một Môn Đệ. Dù thừa nhận ngắn gọn truyền thống thuế thập phân như một biểu thị của việc phục vụ, văn kiện nầy đi theo đường lớn,như thường thấy, với những nguyên tắc chung thiêng liêng và có tính thần học về việc chia sẻ những ân sủng đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.

  Đức Ông Thomas McCread, quản xứ một giáo xứ ở Kansas, đã giảng thuyết hàng nhiều thập niên về thời giờ,tài năng và của cải, gồm cả khái niệm Kinh Thánh về thuế thập phân. Thành công xúât sắc của Đức Ông qua nhiều năm trong giáo xứ ấy khiến cho Ngài được cả nước công nhận cũng như được sự ủng hộ từ các giám mục Hoa Kỳ để đẩy mạnh khái niệm của Ngài.

 

Khái niệm sự phục vụ hiện trở nên ngày càng được chấp nhận một cách phổ biến và được giảng dạy trong các giáo xứ Công giáo khắp Hoa Kỳ. Tuy nhiên,những lời khuyên thuế thập phân lại không có được cùng một sự chấp nhận ấy; Thay vào đó, đóng góp theo tỷ lệ là ý kiến được nhiều ngừơi theo hơn.

   Theo các cuộc thăm dò tương đối  vừa mới đây chỉ ra rằng chỉ  có ít ngừơi dân Mỹ và số ít hơn tín hữu Công giáo nộp thuế thập phân. Chẳng hạn trong những năm thập niên 1960. người Tin Lành cúng 2.2% thu nhập của họ cho các giáo hội. Người Công giáo ũung dâng cúng tương tự. Mới đây hơn, trong khi người Tin Lành vẫn giữ được mức ấy, thì người Công giáo đã hạ xuống chỉ còn 1,1%.

    Một vài ví dụ khác : chỉ có 10% dân Mỹ tặng hơn 5% cho các công trình từ thiện. Những ngừơi làm ra 100.000 USD hoặc hơn thế dẫn đầu các đóng góp từ thiện; nhưng họ chỉ chiếm 3.2%. Một nghiên cứu về đóng góp của các giáo phái cho thấy giáo phái Các Thánh Ngày Nay đứng đầu với gần 7%; tiếp đến là Giáo Hội Công giáo với khoảng 1,2%.

    Thuế thập phân được giảng dạy và thực hành nhiều hơn ngày nay trong các Giáo Hội Công giáo hơn là trong thế kỷ trước. Tuy vậy,việc chấp nhận và thực hiện nó đúng hơn vẫn còn rất nhỏ nhoi.

  

 

 

§ CHỈ TÍN ĐỒ MÀ THÔI

 

Trên đây chúng ta mô tả nhận định của Rick Warren rằng chúng ta sẽ gặp các tín đồ trên thiên đàng. Có phải ý Ông đã và đang muốn nói chỉ có các tín đồ, chỉ có những kẻ thực sự chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của họ?

   Vấn đề nầy xuất hiện lại với việc phục vụ tha nhân. Mục sư Warren về phần nầy,nhận định:

·         “Các bạn cần được kết nối với một gia đình giáo hội…để chu toàn lời kêu gọi các bạn phục vụ những tín đồ khác…”

·         “Đó là những khả năng đặc biệt được Thiên Chúa trao quyền cho để phục vụ Người, chỉ được ban cho những kẻ tin”.

·         “ Những nhược điểm của chúng ta cũng khích lệ tình đồng đạonơi những kẻ tin”

     Chúng ta có thể giải thích những nhận định ấy một cách nghiêm ngặt là chỉ muốn nói đến việc phục vụ các tín đồ mà thôi, chứ không nhắm tới những người khác đang gặp cảnh khó khăn. Tuy nhiên, ước vọng riêng của ông nhằm loại bỏ sự nghèo đói ở Châu Phi và những nỗ lực phục vụ thực tế của Công Đoàn Saddleback dừơng như muốn chỉ ra rằng những nhận xét ấy là muốn nhấn mạnh hơn là loại trừ.

   Trong bất kỳ sự kiện nào, người Công giáo La Mã cũng tin vào và hành động theo một sự gắn bó mật thiết với cả các giáo dân giáo xứ lẫn các tín hữu Công giáo khác trên toàn thế giới.

   Chẳng hạn,  đa số các giáo xứ đề cao cà-phê sau các lễ Chúa Nhật, đi dã ngoại cả giáo xứ và tiệc trưa cho những ngừơi mất cha mẹ sau các nghi thức an táng.

   Ngoài ra, Các bí tích rửa tội và xức dầu bệnh nhân có sự nối kết với Giáo Hội hoàn vũ. Mỗi khi dâng Thánh Lễ, vị linh mục cầu nguyện một cách rõ ràng cho Đức đương kim Giáo Hoàng và các Đức giám mục sở tại. Những quyên góp hằng năm trợ giúp các cơ quan khác nhau tại địa phương, ở cấp quốc gia hoặc quốc tế để thực hiện các sứ vụ của mình.

   Do đó, dù có được sự găn kết nơi các tín hữu Công giáo, các giáo xứ coi trọng thông điệp Phúc Âm là phải đưa tay ra với bất cứ ai đang túng thiếu.

   Để minh hoạ thêm : Các trường học Công giáo ở thành phố trung tâm thường có khối lượng học sinh 75% đến từ những gia đình có thu nhập  dưới mức nghèo khó và 80% trong đó không phải là Công giáo La Mã. Một Dịch Vụ Cấp Cứu Nhà Thờ Chính Toà khu buôn bán ở duyên hải miền Đông cung cấp cả lương thực thực phẩm đầy đủ và giúp hướng nghiệp cho nhiều người bất kể là thuộc chủng tộc hoặc tôn giáo nào; Một Nhà Thờ Chính Tòa ở duyên hải miền tây cung cấp bếp ăn phục vụ bửa ăn nóng sốt hằng ngày cho khoảng trên dưới 200 người mà không hề đặt vấn đề hoặc dò hỏi  gì.

 

 

 

 

 

 

NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH và LÀM CHO PHONG PHÚ

 

§  NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA TÌNH YÊU

Mục Đích # 2 – 4, Được hình thành cho Gia Đình của Thiên Chúa, Trở Nên Giống Chúa Kitô và Phục Vụ Thiên Chúa Qua Tha Nhân,tất cả  đều bao hàm tình yêu. Tình yêu ở phía sau những mối liên hệ trong gia đình giáo hội, nối kết chúng ta với Chúa Giêsu và thực hiện giới răn phục vụ tha nhân.

   Trên đây chúng ta đã mô tả tình yêu như sự tự hiến, thỉnh thoảng gồm cả việc để cho những người khác trao ban cho chúng ta [ khi chúng ta đau ốm nặng hoặc bị tật nguyền. BTGH]. Sau đây là bốn phẩm chất đặc thù hơn của tình yêu, những khái niệm được Eric Fromm đề xuất nguyên thủy trong cuốn Nghệ Thuật Yêu Thương.

Một ít năm rồi, một cuốn sách nói về việc lãnh đạo, Search For Excellence (Đi tìm Điều Tuyệt Hảo), đã gợi ý nhiều bước về ca ngợi và khẳng định những con người - một biểu hiện khác của chăm sóc và quan tâm : thưởng ngay tức khắc những người về việc thiện ,ngay tại chỗ ; phải dứt khoát rành mạch trong lời bạn ca ngợi ; hãy nhớ rằng những lời hoặc những động tác của một nhà lãnh đạo có một sức mạnh đặc biệt ; khẳng định thường xuyên các cá nhân, nhưng nêu làm không đúng cách, sẽ khiến cho lời khẳng định trở nên nhàm chán.

 

 

 

 

§  NHỮNG TÔI TỚ BẤT ĐẮC DĨ

 

Mục sư Warren, trong những lời bình luận bậc thầy và theo kiểu nhấn mạnh khác, mô tả làm thế nào mà Thiên Chúa đã dùng nhiều người không xứng hợp trong việc phục vụ Thiên Chúa (Ngày 29).

Abraham đã quá già ; Gia-cóp thì không vững chắc ;Leah  chẳng có duyên ; Giuse bị ngược đãi ; Môsê nói lắp ; Gedéon nghèo khổ ; Samson dựa vào người khác ;Rahab lại vô đạo đức ; David có một vụ việc và đủ thứ vấn đề gia đình ; Êlia cứ đòi chết ;Giêrêmia ngã lòng tuyệt vọng ; Gioan thì bất đắc dĩ ; Naomi là một bà goá ;Gioan Tẩy Giả nói nhẹ đi thì cũng vẫn là một người lập dị ;Phêrô thì bốc đồng nóng nảy ;Mác-ta hay lo lắng ; người đàn bà Samaria đã qua nhiều cuộc hôn nhân thất bại ; Za-kêu không được quần chúng yêu mến ; Tôma thì cứng lòng hay nghi ngờ ;Phaolô sức khoẻ kém và Timôtê lại rụt rè.

 Khi tôi trở thành người phụ trách nhà thờ chính toà ở Syracuse mười năm trước, một ngừơi cầm đầu giáo xứ cho tôi biết rằng những người đi nhà thờ nầy không muốn bị lôi kéo vào. Điều đó thật không thể nào hiểu được. Một số thành viên hiện vẫn đang sinh sống bên trong ranh giới đất đai nầy. Họ yêu mến toà nhà [nhà thờ chính toà] to lớn có 100 năm tuổi nầy với mái trần cao vút,những cửa sổ kính màu và âm nhạc tuyệt vời. Những giáo dân nầy muốn có những buổi lễ tinh tế,như cũng muốn giữ tình trạng vô danh của họ.

   Phản ứng thụ động ấy tuy thế làm phiền và gây lo lắng cho tôi. Bước tiếp cận căn bản mang tính thần học và mục vụ của tôi bao gồm sự lôi kéo tối đa các thành viên vào đời sống giáo xứ. Sự kháng cự tôi gặp phải dường như đi song song với sự do dự của những người trong Kinh Thánh đã được Rick Warren nêu tên.

   Tuy thế tôi vui sướng nói thêm rằng hai năm giảng dạy và thuyết giảng về đề tài nầy cũng như những lời mời các cá nhân và các nhóm tham gia các sinh hoạt đa dạng đã làm thay đổi từng bước một tình trạng ấy.

   Một Ngày Cuối Tuần Tình Nguyện thường niên nay đem lại đều đặn hơn 100 người mới dâng những quà tặng của họ để xây dựng giáo xứ và làm cho giáo xứ trở thành một thế giới tốt đẹp hơn. Con số ấy lu mờ nếu đem so với nhiều ngàn tôi tớ tự nguyện trong các giáo xứ lớn hơn( 7.000 ở Giáo Hội Saddleback), nhưng với giáo xứ chính toà nầy, nó báo hiệu một thay đổi ngoạn mục trong các thái độ sống ( Ngày 31)

 

§ SỰ TRÔNG NOM QUẢN LÝ ĐẤY TRI ÂN

 

  Bảy ngày dưới Mục Đích # 4 giải quyết các chiều kích khác biệt của việc trở thành những tôi tớ Thiên Chúa,làm công việc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta làm.

    Trong những nhóm Công Giáo La Mã,một sức đẩy tương tự hoặc song song được gọi bằng những thuật ngữ như là Việc Phục Vụ, Sự Dâng Cúng Lễ Vật hoặc trong một cách tiếp cận mới mẻ hơn, là Những Người Quản Lý [Nhà Cửa khi chủ đi vắng]  Biết Ơn vì nhiều hồng ân Chúa tặng ban.

  Khái niệm cuối hết nầy tìm thấy nền tảng của nó trong Kinh Thánh, trong phụng vụ và trong lời giáo huấn chính thức của Giáo Hội Công giáo.

  Việc quản lý với lòng tri ân dẫn đến hai câu chuyện Kinh Thánh về Tạo Dựng – Sách Sáng Thế 1,28 và 2,15. Thiên Chúa tỏ cho các tổ tông chúng ta thấy thế giới đẹp đẽ và tuyệt diệu phía trước họ, sau đó ra lệnh cho các tổ tiên chúng ta «  làm đầy trái đất nầy và chinh phục nó » và « trồng trọt chăm sóc nó ». Nói cách khác, hãy là những người quản lý có tinh thần trách nhiệm của toàn thể công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

  Hai lời nguyện phụng vụ nêu lên rằng « mọi điều thiện hảo đến từ Thiên Chúa » và rằng Thiên Chúa là «  nguồn mạch  sự sống và điều thiện hảo » ( Lời nguyện Mở đầu, Chúa Nhật thứ 22 Mùa Thường Niên và Lời Nguyện Thánh Thể IV).

   Lời giáo huấn chính thức nhắc nhở chúng ta rằng trao lại Thiên Chúa  một phần nhỏ những của cải nhận được từ Đấng Tạo Hoá  là một phận sự và là một vinh dự  (Công Đồng Vatican II,Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân , Điều 10) . Ba thập kỷ sau đó, Cúôn Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo cũng nhấn mạnh «  những của cải được tạo dựng là dành cho toàn bộ nhân loại » (Điều 2405).

    Lời giáo huấn Kinh Thánh,phụng vụ và chính thức nầy giả định ba phẩm chất thiêng liêng để thực hiện việc trông nom quản lý với lòng tri ân thích hợp :

  ĐỨC TIN : để nhận ra rằng mọi sự là một hồng ân từ Thiên Chúa

  LÒNG BIẾT ƠN : một sự nhận thức những ân sủng nầy một cách hoàn tòan tự nhiên gợi lên hoặc phải gợi lên bên trong tâm hồn chúng ta một tinh thần tri ân.

  TÂM HỒN RỘNG MỞ : Điều nầy giả định một sự sốt sắng tự nguyện chia sẻ một phần những gì chúng ta đã lãnh nhận - thời giờ, tài năng, và của cải vật chất - để làm cho điều nầy trở thành một thế giới tốt đẹp hơn và xây dựng Hội Thánh Chúa.

    Văn Kiện của các giám mục Hoa Kỳ, Việc Phục Vụ: Sự Hưởng Ứng của một Môn Đệ, tổng hợp những khái niệm nầy như sau :

Những môn đệ thực hành việc phục vụ nhận ra Thiên Chúa là căn nguyên sự sống, Đấng ban tự do, nguồn mạch của mọi sự họ có, mọi sự họ là và sẽ là…Họ biết họ là những bình chứa và là những người quản ý rất nhiều những ân phúc Chúa tặng ban. Họ tri ân về những gì họ đã nhận lãnh và sẵn sàng nuôi dưỡng mở mang các  ân sủng của họ vì tình yêu đối với  Thiên Chúa và đối với nhau (Đoạn 1)

Văn kiện nầy định nghĩa một người phục vụ như sau :

Người nào nhận lãnh những ân huệ của Thiên Chúa một cách biết ơn, thì qúy trọng chúng và gìn giữ chúng một cách đầy trách nhiệm và đáng tin cậy, chia sẻ chúng trong công bình và yêu thương cho tha nhân và trả chúng về cho Chúa  ngày một tăng thêm (Đoạn 7)

 

§ THỜI GIỜ - TÀI NĂNG - CỦA CẢI

Trong bảy ngày hoặc bảy chương nầy, Rick Warren cung cấp những cái nhìn sâu sắc phong phú cho các nhà lãnh đạo muốn kích thích một tinh thần phục vụ Kitô giáo đối với những người trong đám con chiên của họ. Các trang sách của ông rõ ràng cũng sẽ thúc đẩy các thành viên chia sẻ nhiều quà tặng của họ cho những người khác, có thể không phải là những tín đồ.

   Những người ủng hộ sự phục vụ và các linh mục quản xứ Công Giáo La Mã nhắm tới phân nhỏ ra những quà tặng cần được chia sẻ thành thời gian, tài năng và của cải vật chất.

   THỜI GIỜ. Trong thế giới bận rộn ngày nay, đây có thể là một mặt hàng qúy giá nhất, món quà chia sẻ khó khăn nhất. Thời giờ với chúng ta trên trái đất, chúng ta biết rõ, bị giới hạn,trôi nhanh và không thể đoán trước.

    Trong các trường phổ thông Công giáo của thành phố chúng tôi, những lớp K-6 với một bộ phận học sinh đa số là người Mỹ da màu, ngoài Công giáo , mức sống dưới nghèo  khó, có hai tá giáo dục viên bỏ ra mỗi tuần một giờ với cùng một đứa bé trong suốt một năm tròn. Họ gồm những người từ nhiều lãnh vực khác nhau, một nửa tá là tình nguyện viên Oasis và bảy sinh viên đại học Syracuse. Họ đang chia sẻ thời giờ của họ để đem cho các cháu trai và cháu gái đang thiếu thốn một cơ hội tốt hơn  và một tương lai sáng sủa hơn.

   TÀI NĂNG. Các tài năng của chúng ta tượng trưng cho một hỗp hợp giữa những hồng ân lãnh nhận được ngày sinh ra, hình thành nhờ giáo dục và được kinh nghiệm làm cho phong phú. Thật là khó tin khi thấy nghệ sĩ nhạc Jazz Dave Brubeck ở tuổi 80 mà vẫn sáng tác và biểu diễn nhạc.

  CỦA CẢI VẬT CHẤT. Của cải vật chất chúng ta có được có thể đến từ lương bổng, thu nhập hưu dưỡng, an sinh xã hội, làm việc bán thời gian, cổ tức, trợ cấp,thừa kế hoặc do may mắn. Sự Quản Lý với lòng Biết Ơn đưa ra cho chúng ta tư tưởng nầy liên quan đến của cải  vật chất :  Hãy trao tặng lại cho Thiên Chúa với lòng biết ơn hoặc chia sẻ của cải vật chất  mà bạn đã lãnh nhận được. Hãy để nó thành một của lễ được dâng lên [Chúa] khi cử hành việc thờ phượng.Hãy sử dụng các vỏ bọc giáo hội ; hãy lưu ý tư tuởng Kinh Thánh về thuế thập phân : 5% cho giáo xứ của bạn và 5% cho tất cả mọi việc từ thiện khác.

    Rất nhiều hoặc đa số các giáo xứ Công giáo lên kế hoạch dành một ngày cuối tuần để vận động thời giờ và tài năng ; còn để vận động tiền bạc thì dùng một ngày cuối tuần khác. Những kinh nghiệm ấy sẽ bao gồm những bài đọc đúng chỗ, âm nhạc thích hợp,những buổi đàm đạo làm nhân chứng và văn học cũng như một dịp  để đăng ký các chương trình phục vụ đa dạng và cam kết hỗ trợ tài chính.

 

§ MỘT GIÁO HỘI HỖN ĐỘN

  Trong ngày 35, mục sư Warren nói về “Sức Mạnh Thiên Chúa trong sự yếu đuối của các bạn ». Với cách kích thích tò mò, ông mô tả tình trạng yếu đuối của con người và sự việc sự yếu đuối nầy có ở trong mỗi thành viên của gia đình giáo hội.

   Tín hữu Công giáo La Mã ý thức rất rõ sự yếu đuối nầy, bản chất yếu đuối của các thành viên Giáo Hội.  Chấp nhận tính cách con người ấy trong những năm vừa qua hết sức khó khăn với những tình huống lạm dụng tình dục. Tuy vậy tín hữu Công Giáo vẫn tin vào Sự Hiện Diện của Thiên Chúa bên trong Giáo Hội của họ.

   Hiểu biết lịch sử lâu đời của Giáo Hội Công Giáo sẽ có ích ở đây. Rất nhiều ví dụ trong quá khứ minh hoạ bản chất vừa là nhân tính vừa là thần tính của Giáo Hội.

  Một sử gia người Anh, không Công giáo, có lần đã đưa ra một lời bình luận nỗi tiếng rằng nếu một thể chế con người bất kỳ nào khác, mà trải qua sự thối nát bên trong  và áp bức từ bên ngoài như vậy, thì đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Đối với ông, chính việc Giáo Hội Công giáo vẫn còn tồn tại hầu như là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa che chở bảo vệ nó.

   Một linh mục sử gia Công giáo được đánh giá cao đã nói rằng cảm nhận hy vọng lớn lao nhất của Ngài, gần với một niềm tin vào lời Chúa Giêsu đã hứa cùng Phêrô rằng Người sẽ ở với Giáo Hội cho đến tận thế, là sự hiểu biết của Ngài về lịch sử Giáo Hội Công giáo.

  Tôi đã đã kể ra những lời và những gương ấy cho một nhóm các linh mục lòng đầy buồn phiền cách đây mấy năm và tôi đã quan sát thấy ngay lập tức họ bớt rất nhiều lo âu khắc khoải,bất an đang đè nặng trên họ. Nay họ biết rõ rằng Giáo Hội Công giáo là một tổ chức con người « hỗn tạp » và trong một nghĩa nào đó, lấy làm tiếc về sự việc ấy. Nhưng họ cũng tin rằng Chúa Thánh Linh dẫn dắt, sửa chữa và đỡ nâng Giáo Hội theo những đường lối mầu nhiệm.

 


 

Mục Lục