TÀI LIỆU ĐỌC THÊM (03)

 

BỐ CỤC CUỐN “THE PURPOSE DRIVEN LIFE”

 

 

"The Purpose Driven Life" được chia thành sáu phần với 40 chương:

Phần 1: Tôi có mặt trên trần gian này để làm gì?

Phần 2: Bạn được tạo dựng vì sự vui thỏa của Đức Chúa Trời

Phần 3: Bạn được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Tròi

Phần 4: Bạn được tạo dựng để trở nên giống như Đấng Christ

Phần 5: Bạn được tạo dựng để phục vụ Đức Chúa Trời

Phần 6: Bạn được tạo dựng với một sứ mệnh


Theo như tác giả trình bày trong lời giới thiệu:

"Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách; nó là một loạt bài học cho hành trình tâm linh trong 40 ngày nhằm giúp bạn khám phá lời đáp cho câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống: Tôi có mặt trên trần gian để làm gì? Đến cuối cuộc hành trình này, bạn sẽ biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn và sẽ hiểu được bức tranh lớn -- mọi mảng nhỏ trong cuộc đời bạn ráp lại với nhau như thế nào. Cách nhìn này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, đơn giản hóa các quyết định của bạn, khiến bạn thỏa lòng hơn, và, điều quan trọng nhất là chuẩn bị bạn cho cõi đời đời." [2]

Với lời hứa hẹn mở đầu như trên, người đọc không mong gì hơn là tác giả sẽ thật sự thỏa mãn được nhu cầu tâm linh của mình. Tuy nhiên, trong 336 trang sách (324 trang trong bản Việt ngữ) chia thành 40 chương, làm bài học cho hành trình tâm linh đó, chứa đầy những lỗi lầm:

- Trên 40 điểm không đúng với Thánh Kinh

- 18 lần trích dẫn Thánh Kinh lạc ý (out of context)

- Sử dụng những bản dịch diễn ý hoàn toàn diễn dịch sai lạc ý nghĩa của nhiều câu Thánh Kinh
- Đưa vào những tư tưởng tâm lý triết học (của Rogers và Freud), và New Age hoàn toàn xa lạ với Thánh Kinh.
Một tác phẩm hướng linh/dưỡng linh mà trung bình cứ mỗi 3 trang chứa một lỗi lầm không đúng với Thánh Kinh lại được sử dụng để hướng dẫn người đến với Chúa, và huấn luyện con dân Chúa thì quả là một điều nghi vấn đáng ngại!

Trước thực tế nguy hiểm và phủ phàng này, thiết nghĩ, mỗi một ai nhận thức được, đều có trách nhiệm và bổn phận gióng lên tiếng chuông cảnh báo.

[Tiếp theo bài giới thiệu này, người viết sẽ trình bày những sai lầm trong tác phẩm "The Purpose Driving Life" (PDL) trong từng chương một của 40 chương như đã tổng kết trên đây]

Người viết không có ý trình bày mục sư Rick Warren như là một "giáo sư giả."  Người viết không thắc mắc  về đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời, về tấm lòng hầu việc Chúa của ông.  Nhưng Thánh Kinh cũng đã cho thấy một con người đầy dẫy Thánh Linh như sứ đồ Phierơ cũng vẫn phạm tội giả hình giữa Hội Thánh (Galati 2:11-14).  Thánh Kinh cũng cho biết, mặc dù là lời giảng của sứ đồ Phaolô, nhưng các tín đồ thành Bêrê vẫn mỗi ngày tra xem Thánh Kinh xem lời giảng có thật hay chăng! (Côngvụ 17:11).

Người viết cũng không có ý bài bác thực tế có nhiều người cảm nhận được ích lợi trong khi đọc tác phẩm PDL, và trong chính tác phẩm quả thật có nhiều ý tưởng tuyệt vời, hoàn toàn phù hợp với Thánh Kinh. Tuy nhiên, những điểm son đó không thể nào và không nên dùng để khỏa lấp sự nguy hiểm có thể phát sinh từ những sai lầm trong tác phẩm, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống tâm linh của người đọc.

Có một gia đình kia, những đứa con xin cha cho đi xem một cuốn phim Cơ-đốc được Hội Thánh giới thiệu và ủng hộ. Người cha vốn tính cẩn thận, tìm xem những lời bình luận về cuốn phim đó và nhận thấy trong phim có vài cảnh và vài câu đối thoại không thích hợp với một Cơ-đốc nhân nên ông từ chối yêu cầu của các con. Các con cứ nài nỉ và bảo rằng, toàn bộ cuốn phim rất là xây dựng, một vài cảnh, một vài câu đối thoại ra ngoài khuôn khổ không ảnh hưởng gì đến tính giáo dục và ích lợi của cuốn phim. Người cha im lặng, đi làm món bánh ngọt mà các con thích nhất dọn lên cho các con. Chờ cho các con đã vây quanh đĩa bánh và sửa soạn cầm bánh lên ăn, người cha nhỏ nhẹ thông báo: Cha báo cho các con biết là hôm nay cha đã dùng 99% vật liệu tốt nhất để làm món bánh này cho các con, chỉ có 1% vật liệu cha nghĩ là không tốt, nhưng không sao, các con cứ ăn, cha đoán là nó sẽ không ảnh hưởng gì. Những đứa con muốn biết 1% vật liệu không tốt đó là gì.

Người cha cười, bảo: Ồ, không có gì quan trọng, chỉ là phân bò thôi! Sau câu nói đó, không một đứa con nào cầm bánh đưa lên miệng.

Thánh Kinh không dạy chúng ta chấp nhận lẽ thật trộn lẫn với sai lầm. Và, cho đến đời đời, Thánh Kinh là thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống của thánh đồ.

                                                                                                          Mục Tử

 

 


Mục Lục