Hai v Thánh Giáo hoàng

Hai v Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII. Gioan Phaolo II. ngày 27.04.2014 được tôn phong lên hàng Hin Thánh trong Hi Thánh Công gíao.

1. V Thánh giáo hoàng „Ngày hôm nay”

1. 1. Aggiornamento

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. khi được bu chn làm Giáo hoàng ngày 28.10.1958, lúc đó đã gn k ngưỡng ca 77 tui. Nhưng v Giáo hoàng li có cung cách sng vui tươi hn nhiên ci m cùng tiến hướng v ngày mai .

Ngày 25.01.1959 trước s ngc nhiên ca các v Hng Y giáo triu Roma cũng như các quan khách v vng trong xã hi, ngài công b ý đnh khai m Công đng chung đi kết Vatican II. Li công b Aggiornamento- Thi s hóa - „ „ Hãy m nhng cánh ca s ra. Hãy tìm hiu nhìn xem nhng du ch thi đi . Hãy lng nghe con người và tìm hiu nhng suy nghĩ thc mc ca h”.

Công đng đi kết Vatican II. đã được khai mc năm 1962 dưới triu đi Giáo hoàng ca ngài. Cánh ca hướng đi mi trong đi sng Hi Thánh đã m ra.

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. được mi gii m mến ca ngi là người cha, người mc t nhân hu tt lành. Vì mi khi tiếp xúc ra trước công chúng, mi người cm nhn ra t nơi ngài chiếu ta v nét hin hu nhân t ca mt con người có nếp sng gin d khiêm nhường chân thc.

Theo Ngài nếp đi sng mi trong xã hi thi đi ngày hôm nay không là k thù ca đc tin. Nhưng can đm nhìn nhn đó là du ch ca thi đi nhìn trong ánh sáng phúc âm ca Chúa.

Theo ngài, s trung thành vi phúc âm ca Chúa là kho tàng nn tng cho đi sng Giáo Hi. Kho tàng lưu truyn này phi được gìn gi bo v. Như ngài nói trong din văn khai mc Công đng: „Bn phn ca chúng ta không phi ch là bo v kho tàng quý báu vô gía này. Vì chúng ta qúy trng nó như có mt không hai cho mình, nhng gì là cũ xưa. Nhưng chúng ta mun bây gi vi nim vui mng không chút s hãi đi vào công vic đi sng xã hi, mà thi đi đang đòi hi đt ra...”

Câu nói thi danh ca ngài „ Aggiornamento - đc tin thi đi ngày hôm nay „ m cánh ca s thánh đường hướng ra thế gii bên ngoài không là li hay điu gì mi chng li truyn thng. Nhưng là h lun rút ra t s vic xung dc trì tr, rườm rà cùng xa ri trong đi sng Giáo Hi, đ tr v ngun chính gc là Chúa Giesu Kitô.

Tht là mt suy nghĩ được soi sáng hướng dn t tri cao ca ân đc Chúa Thánh Thn đ hướng đo đi mi nếp sng Hi Thánh trên đa cu.

1.2. Linh đo Ngày hôm nay

Đc giáo hoàng Gioan XXIII. đã đ ra cho mình 10 ch dn như linh đo trong đi sng: 

1. Ngày hôm nay, tôi s sng tích cc trọn vn, chứ không tìm cách gii quyết mi vn đ ca đi mình. 

2. Ngày hôm nay, tôi s chú ý đc bit đến dáng v ca mình: ăn mc đơn sơ, không lớn tiếng, lch s trong cách ng x; tôi s không phê phán ai; tôi cũng s không đòi ai phi ng x hoc k lut ai tr ra chính con người ca mình. 

3. Ngày hôm nay, tôi vui sướng tin chc rng tôi được to dng đ sng hnh phúc, không ch cho đi sau mà ngay c t đi này. 

4.Ngày hôm nay, tôi s sng theo hoàn cnh ca mình, mà không đòi hi hoàn cnh phi phù hp vi nhng ước mun ca tôi. 

5.Ngày hôm nay, tôi s dành 10 phút đ đc điu gì tht hu ích, và luôn nh rng lương thc cn cho cuc sng như thế nào thì đc điu hu ích cũng cn thiết đ nuôi dưỡng cho linh hn mình như vy. 

6. Ngày hôm nay, tôi s làm mt điu tt mà không k cho ai nghe. 

7. Ngày hôm nay, tôi s làm ít nht mt điu tôi không thích: và nếu tôi b tn thương, thì tôi cũng không cho ai biết điu này. 

8.Ngày hôm nay, tôi s hoch đnh mt chương trình cho riêng tôi: tôi có th không theo sát được tng ch, nhưng tôi s có mt chương trình như thế. Và tôi s đ phòng hai điu tai hi: cu th và lng khng, không dám quyết tâm.

9.Ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng, dù thế nào đi na, thì Thiên Chúa vẫn yêu thưong tôi như ch có mình tôi trên thế gian này. 

10.Ngày hôm nay, tôi s không s hãi gì. Tôi s không ngn ngi thưởng ngon v đp thiên nhiên và tin tưởng vào lòng nhân ái ca con người và cuc đi.

Tht là mt linh đo có hai chiu: theo chiu thng đng hướng lên tri cao nơi Thiên Chúa ng. Ngài là Đng to dng nên con người, và theo chiu ngang tri rng trong đi sng con người dưới mt đt có gii hn.

Đo đc cùng thc tế nhân bn hơn, tht khó trình bày như thế được.

1.3. Cho nn hòa bình

Theo s sách, Đc giáo Hoàng Gioan XXIII. đã đóng vai trò tích cc qua nhng bc thư viết cho hai nhà lãnh đo Hoa Kỳ J,F. Kennedy và Xô Viết Nikita Chrustschow giúp vào vic làm du mi liên lc căng thng mang li hòa bình trong v khng hong vũ khí ht nhân gia Hoa Kỳ và Liên Xô năm 1962 Vnh Cuba.

Nhc đến Thánh giáo hoàng Gioan XXIII. người ta nh đến thông đip Pacem in terris thi danh ca ngài góp vào vic xây dng nn hòa bình trên thế gii. 

Đây là cung cách sng ca mt v mc t đy lòng nhân ái luôn hng quan tâm đến công trình to dng ca Thiên Chúa và đi sng con người trên hoàn cu.

2. V Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II. 

2.1. „ Anh em đng s , hãy m ca cho Chúa Kitô.”

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II. khi được bu chn tr thành Giáo hoàng trong hi Thánh Chúa Kitô năm 1978 đã nói lên li kêu gi gây tinh thn phn khi cho mi tâm hn xưa nay đang b áp bc đè nén trong các đnh chế xã hi “Anh ch em đng s đón ly Chúa Kitô và nhn ly quyn năng ca Người. Anh ch em đng s! Hãy m ra, m tung mi cánh ca đón ly Chúa Kitô! Hãy m mi biên gii các quc gia, các h thng chính tr, nhng lãnh vc bao la ca nn văn hóa, văn minh, phát trin cho quyn năng cu đ ca Chúa bước vào. Đng s! Chúa Kitô biết rõ mi điu trong lòng người! Và ch mt mình Người biết rõ”. 

Ngài là v Giáo Hoàng đã m tung cánh ca đi hành hương thăm viếng các Giáo hi đa phương trên thế gii tt c 104 chuyến tông du qua 127 quc gia trên hoàn vũ.

Đi ti quc gia đt nước nào, v Giáo Hoàng đu qùi gi cúi mình nm rp xung mt đt hôn kính mnh đt thân yêu ca quc gia đt nước đó.

Đây là mt hình nh tht cm đng cùng đp tuyt vi. Hình nh này va nói lên lòng yêu mến kính trng thiên nhiên do Thiên Chúa to dng, va là cung cách nếp sng lch s nói lên tht đc bit lòng yêu mến ca v khách Giáo hoàng cao c đi din Chúa Kitô trên trn gian đi vi dân tc quê hương đt nước ch nhà.

Chan cha tình t lòng qúi mến cùng lch s kính trng quê hương đt nước ch nhà hơn na, tưởng khó có th hơn được.

2.2. Đi hi gii tr thế gii

Cũng trong cung cách nếp sng Hãy m ca cho Chúa Kitô, ngài đã thiết lt Đi hi gii tr thế gii t năm 1984. Đây là mt sáng kiến thiên tài gây làn sóng vui tươi phn khi cho người tr trong nếp sng đc tin.

Ngài là v Giáo hoàng ca gii tr: „ Cha biết có nhng anh ch em trong các con có cái nhìn nghi hoc v Giáo Hi. H cm thy Giáo Hi là chướng ngi ngăn cn hơn là giúp đ đến vi Chúa Kitô. H cm thy ít được Giáo Hi thông hiu cho, nhng khi h t hi, không biết Giáo Hi có biết h không.

Cha có th nói gì vi nhng Bn Tr như thế đang vướng gp khó khăn? Cha t hi cha, không biết nhng Bn Tr đó có thc s biết Giáo Hi chưa. Trong thc tế hình nh v Giáo Hi thường hay được trình bày dưới khía cnh tiêu cc, nghi k, được suy din lch lc méo mó, nht là lên án nhng gía tr ca Giáo Hi.

L dĩ nhiên Giáo Hi do Chúa thành lp. Nhưng nhng phn t trong đó làm thành Giáo Hi là con người, nam n gìa tr ln bé. H tt c đu là nhng to vt mng dòn yếu đui ti li trong công trình to dng ca Thiên Chúa. Như vy, không có gì l, nếu có nhng li lm yếu đui, vâng c ti li na len li vào ngay trong cơ cu ca Giáo Hi.

Ðó chính là đim may ri mà Chúa Giêsu đã chp nhn khi Người thành lp Giáo Hi không căn c trên các Thiên Thn, nhưng trên con người yếu đui bt toàn, như cha, như các con , chúng ta tt c đây.

Các Con làm nên Giáo Hi. Có ai trong các Con cm thy mình trong sch vô ti có th ném hòn đá th nht được? Ai trong các Con cm thy mình được Chúa Kitô y thác đng lên hàng đu ct tiếng lên án người khác, và có th đưa trình bày đen trng tt c nhng gì thâm sâu trong mt con người được không? „ (Cuc gp g Bn Tr Lucca 1989.)

Khi còn sng đi ti đâu v Giáo Hoàng đu dang rng vòng tay ra phía trước chào đón các Bn Tr cùng vi n cười cha con tình thân aí.

Khi ngài qua đi các Bn Tr đã t tp đông đo hng trăm ngàn đến sân đn th Thánh Phero Vatican canh thc tham d l an táng tin đưa người Cha ca h tr v lòng đt m.

Và trong dòng nước mt h cùng v tay thay cho li chào bit: Chúng con xin chào tm bit Cha, tin đưa người Cha Đi hi gii tr. H còn dương cao biu ng vi dòng ch „Sancto subito”, xin phong Tháng ngay cho v Cha chung ca h.

2.3. Linh đo thiêng liêng

Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II. người đn đưa Hi Thánh Chúa bước sang thiên niên k mi thế k 21. Ngài đã lp ra ngày l kính lòng Thương xót Chúa vào ngày Chúa nht th hai sau l phc sinh hng năm. Ngài cũng đã lp ra suy nim năm S Sáng v cuc đi Chúa Giêsu trong tràng ht kinh Mân Côi.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II. người có lòng kính mến Đc M Maria rt sâu đm. Khu hiu Giám mc ca ngài có hình ch M vi hàng ch Totus tuus”. Đây là li cu khn tâm nguyn ca Thánh Luy Maria Montfort: „ Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia, praebe mihi cor tuum , Maria - Con hoàn toàn thuc v m, tt c , nhng gì con có là ca M. Con đón nhn M là tt c cho đi con. Xin M ban cho con trái tim ca M, ly M Maria.”.

Theo lch s, Thánh gíao hoàng Gioan Phaolo II. khi xưa là người đóng góp tích cc cho s ci m biên gii xã hi được hòa bình t do ca nhng quc gia trong h thng cng sn vùng Đông Âu, nht là nước Balan, vào nhng năm 1989, 1990.

2. 4. Chiếc áo quan

Ai qua đi cũng được đt nm trong mt c áo quan. Tùy theo ý mun cùng văn hóa ca người qua đi đã by t ước mun, hay ca gia thân nhân...mà c áo quan được làm như thế nào.

Chiếc áo quan ca đc Giáo hoàng Gioan Phaolo II. bao bc thân xác ngài lúc qua đi tht khác: bng g mc mc, không sơn phết, không chm tr, không trang trí bông hoa. Và đim khác này nói lên ni dung sâu thm chính yếu đi sng ca ngài.

1. Hơn 26 năm đc c Thánh Cha Gioan Phaolo sng là người mc t hy sinh trn sc lc th xác ln tinh thn và dn tt c mi thi gi cho Giáo hi công giáo thế gii và ni tiếng hu như ai cũng nghe biết đến ngài. Nhưng khi qua đi li chn cho mình „chiếc giường – chiếc áo quan “đơn sơ bng g mc mc.

Mt gương mu đi sng hy sinh khiêm nhường không ch lúc còn sng mà c lúc đã chết!

2. Hơn 26 năm là v th lãnh đo Công giáo hoàn cu có quc gia Vatican riêng. Nhưng khi khut núi li mong mun được chôn trong trong lòng đt m như tt c mi người, không mun được đt trong mt lăng tm bng đá cm thch ni trên mt đt. 

Mt đi sng tâm nim nhìn nhn mình là to vt ca Ðng To Hóa: T đt bi con đã được to thành. Và gi đây con cũng tr v vi đt bi. 

3. Hơn 26 năm là người kế v Thánh Phero, thay mt Chúa trn gian, có đ mi quyn hành tháo ci, trói buc cao c. Nhưng khi chết li mong mun được khiêng đt nm trên nn đt trước bàn th Thiên Chúa.

Mt đi sng không ch lúc còn sng, mà c lúc xuôi hai tay nm xung cũng mun hng tuyên xưng: Trong tay Ngài, ly Chúa, con xin phó thác đi con!

4. Hơn 26 năm phc v Giáo hi vì tình yêu Thiên Chúa và con người. Nhưng lúc chết li chn cho mình chiếc áo quan đóng theo mt hình ch nht phng lì, không chm tr góc cnh, sơn phết, không c qut bông hoa bao ph.

Mt đi sng chân thành không mun đ mình b nhng lp hào nhoáng bóng by che lp, làm lu m xa Thiên Chúa và xa con người.

5. Hơn 26 năm là Giáo hoàng ca Giáo hi được kính trng, được tung hô vn tuế. Nhưng lúc qua đi li mong mun ch có cây Thánh Gía Chúa Giêsu đóng gn trên mt ván và cây nến Chúa Giêsu Phc sinh duy nht dng bên cnh chic quan tài ca mình.

Mt đi sng thm nhun đc tin vào Thánh giá và ánh sáng Chúa Phc sinh không ch tuyên xưng lúc còn sng, nhưng c lúc chết cũng hng trung tín vi. Ánh sáng Chúa Phc sinh soi đường dn li trong cuc đi và cũng ánh sáng đó dn đưa tr v nhà Cha trên tri.

6. Hơn 26 năm đi tìm kiếm đến vi con người, sng làm chng cho tình yêu ca Chúa. Nhưng lúc chết không mun có mt vòng hoa, mt dòng ch băng vi tưởng nim nào chăng mc xung quanh quan tài mình. Ch có cun Phúc âm ca Chúa đt nm bên trên

Mt đi sng dn thân hoàn toàn cho Chúa khi còn sng cũng như lúc đã qua đi. Bu khí không bông hoa đèn nến trướng vi có v khô khan cng lnh. Nhưng nhng trang trí hình thc đó không cn thiết, không thêm gì cho tình yêu Chúa. Phúc âm mi là nn tng cho đi sng ra khơi làm nhân chng.

7. Hơn 26 năm thu hút hp dn người tr khp thế gii. Nhưng lúc qua đi ch có tm hình Chúa Giêsu sng li căng trên đnh đu chiếc quan tài.

Mt đi sng ch biết làm chng cho Chúa Giêsu phc sinh (xx. Cv 1,22). Chính Chúa phc sinh gây lòng hào hng phn khi cho người Tr hôm qua, hôm nay và ngày mai. V Giáo hoàng ch là dng c được Ngài dùng đ sng và nói vi người tr v Ngài.

Ðc Thánh Cha Gioan Phaolo chết ri mà vn mun gn gũi, mun sng tình liên đi vi thiên nhiên, vi con người như khi lúc còn sng. Sc sng chân thành ni tâm đó có sc cm hóa thu hút lòng người. Ðây là mt người, như xưa kia Chúa Giêsu đã nói vi Nathanael, „ lòng d đơn sơ chân thành ngay thng”(Ga 1, 47)

Xin hai Thánh Giáo Hoàng nơi ca s nhà Chúa trên tri chúc lành cu c cho chúng con trên trn gian.

L kính Lòng thương xót Chúa

Ngày tuyên phong Hin Thánh ca hai V Thánh Giáo Hoàng, 27.04.2014

Lm. Đaminh Nguyn ngc Long  (songductin.de)


Mục Lục Thoáng Suy Tư