SỐNG CHO TÌNH YÊU

 

Cuộc SốngTình Yêu có vẻ như là hai, nhưng thật ra chỉ là một thực tại duy nhất trong đời người. Nó cũng không phải là hai phương diện, hoặc hai mặt của một vấn đề. Nhưng nó cùng nằm trên một bình diện của một vấn đề : Con Người.

Tình Yêu nằm ngay trong chính Sự sống, bởi vì Sự Sống phát sinh do Tình Yêu. Điều này không chỉ nói vể con con người mà còn nói về sự sống của muôn loài muôn vật. Sự hiện hữu của vạn vật cũng chính là biểu hiện của tình yêu trong chính nó không hơn không kém. Tất cả đều được khởi đầu và được định hướng trong TÌNH YÊU, nên mọi sự sống đều mặc lấy tình yêu trong tình chất nội tại của nó. Bởi vì “Thiên Chúa là Đấng yêu sự sống… và sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật”(Kn 12,1)

Càng ý nghĩa biết bao khi nói về cuộc sống tình yêu của con người. Không ai có thể sống mà không yêu.

Tình Yêu làm nên cuộc sống, và cuộc sống chỉ có thể phát triển trọn vẹn bằng Tình Yêu. Vì vậy sống là sống trong Tình Yêu, và sống cho Tình Yêu.

Tình yêu không đơn thuần như một bản năng sự sống, nhưng là một cao điểm vươn lên của cuộc sống. Vì thế, khi Tình Yêu không được phát huy đúng mức và đúng cách thì cuộc sống trở nên tàn tạ, héo mòn.

Chẳng bao giờ ta  hiểu được tình yêu khi sở hưũ tha nhân. Cũng chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu khi liều cho đi tất cả. Vì Tình Yêu thật vô biên, chẳng bao giờ là của riêng ai tạo nên.

Ta tìm thấy Tình Yêu không phải nhờ được yêu, mà nhờ biết sống cho Tình Yêu. Càng quên mình để sống cho Tình Yêu, ta càng thấu hiểu được Tình Yêu trong chính cội nguồn là Thiên Chúa. Sự thấu hiểu này làm thay đổi tầm nhìncách nhìn của ta trong mọi tương quan của cuộc sống hằng ngày, nhờ đó càng làm cho Cuộc Sống Tình Yêu nên phong phú và sinh động lạ thường. Và khi càng yêu thương như dòng sông chuyển thông tình Chúa, ta càng nhận ra Ngài là Tình Yêu duy nhất đang lan tràn và đổi mới mọi sự, trước tiên nơi chính ta. Trái tim ta như rạo rực mở rộng ra để đón đợi tình yêu tràn đầy hơn nữa : đó chính là sự hăng hái sẵn sàng dấn thân phục vụ và dám hy sinh chính bản thân mình.

Ở đây không còn là Tình Yêu Tìm Kiếm mà là Tinh yêu Gặp Gỡ, Tìm kiếm thì khó khăn lao nhọc, nhưng gặp gỡ thì là niềm vui và hạnh phúc. Do đó, sống cho tình yêu đúng ra không phải là một sự gắng gượng để đi vào, nhưng là sự thu hút của một trái tim đến với một trái tim. Tình yêu tự nó là gặp gỡ chứ không phải là tìm kiếm. Tìm kiếm chỉ là sự gượng gạo ép buộc bên ngoài và rồi không tránh được những lệch lạc đáng tiếc bên trong.

Dĩ nhiên, khi sống cho tình yêu ta phải trải qua nhiều trăn trở và thao thức, và sẽ còn kéo dài suốt đời - vì đó là một cơn khát khôn nguôi để hiệp thông trọn vẹn – Nhưng điều đó không có nghĩa là sự tìm kiếm chủ động của ý chí, nhưng là sự khao khát nội tâm đã thấy được “bóng dáng” TÌNH YÊU từ trái tim mình : Như thấy Đấng vô hình.

Cuộc sống chẳng có gì khác ngoài Tình Yêu, vì Tình Yêu làm nên tất cả. Khi mất Tình Yêu cũng là mất tất cả. Vì Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Cuộc sống chỉ có một chân lý duy nhất là:SỐNG CHO TÌNH YÊU

 

 LM. Thái Nguyên


Mục Lục Sống Ơn Gọi Kytô Hữu