CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG

 

                      Chúa đã tạo dựng con người và mọi sự từ hư vô. Nguồn gốc con người từ KHÔNG mà CÓ. Và rồi từ CÓ con người trở về KHÔNG. KHÔNG nhưng không phải là KHÔNG. Đây là một triết lý sống rất thực của Nhà Phật được xây dựng trên nền tảng VÔ VI của Lão Tử với ý nghĩa rất sâu xa của nó. Qua đó, trong ý nghĩa hiện sinh, con người dấn thân TỪ BỎ không ngừng trong cõi Vô Thường này, không bám víu vào bất cứ điều gì trong cõi nhân sinh này, để tâm hồn được thanh thoát như sống trong một thế giới khác của cõi tâm linh: Sống với tất cả nhưng không thuộc về cái gì cả; thực hiện tất cả nhưng không sở hữu điều chi cả. Ở đây ta thấy được tính chất LÀ thể hiện rõ ràng cái CHÂN TÍNH củûa con người, điều mà Giáo Hội nói đến trong Hiến Chế Gaudium et Spes, số 35.

                   Vì thế cảm nhận “cuộc đời rồi có cũng như không” không phải là một  PHỦ NHẬN  mà là một  ĐÓN NHẬN. Hay đúng hơn phủ nhận cái tiêu cực và đón nhận cái tích cực. Phủ nhận cái CÓ dể đón nhận cái KHÔNG, để rồi từ cái KHÔNG Chúa làm nên cái CÓ. Thực tại vô biên của sự hiện hữu là cái CÓ chứ không phải cái KHÔNG. Bởi vì ngay trong chính cái KHÔNG cũng là cái CÓ, tức là CÓ CÁI KHÔNG. Đó chỉ là tình trạng CHUYỂN ĐỔI chứ không  LOẠI TRỪ, cùng tương ứng TÁC TẠO chứ không PHÂN HUỶ. Đây cũng chính là nguyên lý ÂM DƯƠNG điều hoà trật tự vũ trụ một cách ngoại tại và trong sự hiện hữu của con người một cách nội tại. Bởi vì con người cũng chính là một tiểu vũ tru,ï nhưng đồng thời lại siêu vượt trên chính vũ trụ.

Chỉ khi hoà nhập vào sự sống thâm sâu của Đức Kitô, con người mới có khả năng nối kết giữa CÓ và KHÔNG, giữa THỰC và HƯ, giữa THƯỜNG và VÔ THƯỜNG, giữa BẢN và NGÃ, và đồng thời khám phá ra đường nẻo thực hiện chân tính vô biên của mình. Thật ra tất cả đều là nhận thức. Trong sự nhận thức ngoại thường này thì thế giới bên ngoài không còn là một tác động ảo tưởng nữa, không còn là một sự đối chọi tương phản nữa. Cũng vậy, nơi bản thân con người không còn là một giằng co xâu xé nữa giữa mọi hoạt động, giữa mọi ý thức, giữa mọi lựa chọn… nhưng là một sự HOÀ NHẬP vào sự sống của chính THIÊN CHÚA để thực hiện trọn vẹn chân tính vô biên của mình trong ĐỨC KITÔ dưới tác động của CHÚA THÁNH THẦN : Đấng khao khát và đang tạo nên sự khao khát vô biên từ chính tâm hồn của mỗi người.

LM Thái Nguyên


Mục Lục Sống Ơn Gọi Kytô Hữu