NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG TÂM HỒN (4)

 

Trong tâm hồn mình ai cũng mang một lý tưởng thánh thiện và những hoài bão sãu xa. Nhưng rồi trong lộ trình vươn lên tới những điều cao vượt đó con người vẫn luôn bị hạn chế bởi những yếu tố rất tương đối, vì thế không ai có thể tự hào về đời sống mình dù đạt tới mức độ nào đi nữa.  Tất cả đều có thể tiêu tan trong phút chốc nếu có chút tham vọng và thiếu lòng khiêm tốn chân thành.  Nhưng gì cao quí linh thiêng và thánh thiện đạt tới trong cuộc sống này đều giống như chiếc bình sành mỏng manh dễ vỡ.  Vì thế tâm trí phải hết sức cẩn trọng trong mọi lúc, nghĩa là đòi hỏi một sự  phản tỉnh liên tục về chính mình trong mọi giây phút.  Điều này đòi hỏi chúng ta phải khổ công tu luyện chứ không thể ý thức mà có được.

          Tự trong thâm tâm ai cũng cố gắng tìm ra một giá trị đích thực cho đời mình.  Thật ra giá trị đích thực đó ở ngay nơi chính bản thân mình, không phải tìm kiếm đâu cả.  Tất cả những gì tìm thấy bên ngoài mình đều là vong thân, ảo tưởng, phù phiếm vì do con người làm nên và đặt cho nó một ý nghĩa và giá trị theo ý hướng, quan niệm và suy nghĩ của mình.

          Giá trị đích thực không phải TÌM KIẾM mà là

          XÁC TÍN : một sự xác tín về chính mình.

          Tất cả đều bắt đầu từ chính mình để

          qui hướng về một Đấng cũng từ trong chính mình

 nhưng luôn siêu vượt trên chính mình.

          Vì thế có thể nói mạnh bạo rằng : trong sự sống vô biên của Chúa, ở nơi chính mình  có nguồn suối bất tận của tình yêu, và là nguồn lực vô song phát xuất mọi điều thiện hảo.  Mọi sự hổn loạn, bất ổn, dễ bị thương tổn và cạn kiệt đều phát xuất từ việc con người từ chối chính mình là giá trị nền tảng của mọi sự, để rồi từ đó nội tâm thống nhất con người bị chia cắt thành trăm mảnh.  Hậu quả này gây nên một sự hụt hẩng sâu rộng trong tâm hồn con người, gây nên những mặc cảm và tạo nên một sự đối kháng mảnh liệt từ tư tưởng đến hành động, từ cuộc sống bên trong đến cách thể hiện bên ngoài, từ những mơ ước đến hiện thực ... Tất cả đều bị phân rẻ.  Và rồi để bù lấp người ta cố gắng nối kết nó lại bằng những hình thức phượng tự, những định nghĩa thiêng liêng và những đánh giá theo bậc thang giá trị.  Nhưng chỉ là những chấp vá tạm thời mà thôi.

          Chính vì vậy mà cần một lộ trình tu đức có nền tảng thâm sâu nơi mọi tôn giáo để chỉnh đốn, uốn nắn, xây đựng lại mối tương quan từ trong chính mình để đạt lại một sự thống nhất nội tâm : là nguồn mạch chuyển thông sức sống vô tận và nguồn lực vô song đã bị đánh mất từ một lúc nào  đó trong cuộc đời của mỗi người. 

Tuy nhiên không có lộ trình tu đức nào tuyệt hảo bằng LỘ TRÌNH CỦA ĐỨC KITÔ  mà mọi người phải nổ lực bước theo, khám pháhòa nhập một cách sâu rộng  mỗi ngày trong đời sống kết hợp mật thiết với Ngài, trong chính Lời Ngài, bằng một tình yêu say mê dám từ bỏ mọi sự và chính mình.

          Đó là điều mà Chúa cứ phải tái tạo không ngừng cho những ai yêu mến Ngài, và cũng chính là điều mà chúng ta tha thiết cầu xin :"xin tạo lại cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con ...xin đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Ngài".

LM. Thái Nguyên.


Mục Lục Sống Ơn Gọi Kytô Hữu