Một người cha mẫu mực…

… đặt cuộc sống và hành động của mình vào trong Lời Chúa. - Đệ nhị luật 12,28

… làm một tấm gương tốt. - 1 Côrintô 11,1

… có đạo đức tốt. - Châm ngôn 20,7

… tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong việc nuôi dạy con cái. - Thủ lãnh 13,8b

… yêu thương con cái một cách không điều kiện. - Luca 15,11-24

… chăm lo về mặt vật chất cho gia đình. - 1 Timôthê 5,8

… tích cực trong việc giáo dục và rèn luyện đạo đức cho con cái. - Châm ngôn 22,6; Êphêsô 6,4

… dạy cho con cái về Lời Chúa. - Đệ nhị luật 6,6-7

… hiểu được giới hạn của con cái và cảm thông. - Thánh vịnh 103,13-14

… đối xử với con cái cách dịu dàng và yêu thương. - Côlôsê 3,21

… sửa dạy con cái khi cần thiết. - Châm ngôn 13,24; Châm ngôn 3,12

… được phần thưởng chính là con cái. - Châm ngôn 23,24-25; 3 Gioan 4

Người dẫn đường

Con cái của bạn cần đến Chúa, giống như bạn cần đến Ngài. Con cái của bạn cần học biết nghĩ đến Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng. Chúng cần học biết tin tưởng Chúa khi gặp khó khăn. Chúng cần học biết cậy dựa vào Chúa. Chúng cần học biết mang những vấn đề của chúng đến với Chúa. Chúng cần học biết cầu nguyện cho người khác. Chúng cần biết học Lời Chúa, để nhờ đó, chúng có thể quyết định đúng. Trên hết tất cả, chúng cần học biết yêu mến Chúa và đón nhận tình yêu của Ngài.

Bạn có muốn con cái của mình học biết tất cả những điều này không? Chúng sẽ học được nếu chúng nhìn thấy được nơi bạn. Cách tốt nhất để con cái của bạn đi đúng đường chính là bạn hãy là người dẫn đường. Chúa muốn ban mọi điều tốt nhất cho con cái bạn, và chính bạn là kênh trung gian của Ngài, để qua đó, những ân huệ của Ngài được thông chuyển. Chúa có làm được gì nhiều trong cuộc sống của con cái bạn hay không phụ thuộc phần lớn vào việc Ngài có làm được gì nhiều trong cuộc sống của chính bạn hay không. Hãy yêu Chúa hết lòng. Hãy làm Ngài hài lòng. Hãy xin Ngài dẫn đường. Hãy làm theo sự chỉ dẫn của Ngài, và Ngài sẽ làm những phần còn lại.

An Nhiên

(emty.org Cập nhật: 13/06/2012 - 01:32:12)

 


Mục Lục Sống Ơn Gọi Kytô Hữu