LINH ĐẠO HIỆP HỘI THÁNH MẪU-

CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH CỦA HỘI VIÊN HHTM

 

I.LỜI CHÚA:

-“Anh em hãy nên hòan thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hòan thiện” (Mt 5,48).

-“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)

-“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anhe em Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

-“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 138).

-Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (Lc 2,51b).

-Vậy nếu Thầy là Chúa , là Thầy , mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).

-Con Người đến không phải để đượic người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

2.SUY NIỆM:

1) Giáo dân là ai ?

Công đồng Vatican II trong Hiến chế về Hội thánh số 31 đã định nghĩa người giáo dân “là các tín hữu sống giữa xã hội trần thế. Họ là thành phần chính thức của Hội Thánh, được tháp nhập vào thân thể Chúa Ki-tô nhờ phép rửa tội, trở nên Dân Chúa và được tham dự vào các chức tư tế, ngôn sứ và vương giả của Đức Ki-tô theo một cách thức riêng phù hợp với nhiệm vụ riêng”. Đến năm 1988, Đức Gioan Phaolô II trong Tông huấn “Kitô hữu giáo dân”, đã diễn tả vai trò của Giáo dân về ba phương diện là mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ.

- Phương diện mầu nhiệm : Người giáo dân là con cái của Thiên Chúa, thân thể của Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ được tham phần vào ba chức vụ là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Đức Kitô. Vì là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên người giáo dân được mời gọi nên thánh bằng cách phát triển những hoa trái của Thần Khí nơi bản thân mình.

- Phương diện hiệp thông : người giáo dân được lãnh những đặc sủng khác nhau, nhằm mưu ích cho cộng đoàn, xây dựng, duy trì những mối dây liên kết với những phần tử khác trong các giáo họ, giáo xứ, giáo phận và Giáo hội hoàn vũ.

- Phương diện sứ vụ : người giáo dân được mời tham gia vào sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh cho thế giới, đặc biệt tại những vùng đất lương dân hay đang đối kháng với niềm tin Kitô.

Như vậy có thể nói rằng: Người giáo dân chính là Giáo hội, là Dân Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, bình đẳng với mọi thành phần khác như linh mục, tu sĩ… về vị trí và giá trị trong Thân Thể Mầu Nhiệm Hội Thánh.

2)Linh đạo giáo dân

a.Con đường nên thánh dành riêng cho giáo dân: Con đường này dựa trên nền tảng là bí tích Rửa Tội tương ứng với ba vai trò của Đức Ki-tô là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế như sau.

-Vai trò tư tế: Người giáo dân được mời gọi chia sẻ chức tư  tế cộng đồng của Đức Ki-tô, qua các sinh hoạt trần thế, các chức vụ xã hội và các thử thách trong cuộc sống, liên kết với hiến tế duy nhất của Đức Kitô dâng lên Chúa Cha, để mang lại ơn cứu độ cho mọi người.

-Vai trò ngôn sứ: Người giáo dân tham gia vào chức vụ ngôn sứ của Đức Giê-su bằng cách sống đức tin và đức ái, tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa qua các biến cố thời đại hay các điều may rủi gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.

-Vai trò vương đế: Khi tham phần chức vụ vương đế của Đức Ki-tô, người giáo dân sẽ không còn làm nô lệ cho tà thần, và nhận được sức mạnh của Thánh Thần để chiến thắng tội lỗi và thói hư cùa mình. Vai trò vương đế này cũng thúc bách người giáo dân hăng say đưa nhiều người gia nhập vào Hội Thánh.

b. Sứ vụ thánh hóa trần thế

Sứ vụ của người giáo dân là góp phần thánh hoá trần thế, do lời mời gọi của Đức Giê-su: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Đời sống thánh thiện cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và các bí tích, bằng sự cầu nguyện, hy sinh, bác ái … và các sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, trường học, khu xóm, phố chợ, công sở … để “Tin mừng hoá” thế giới. Đặc điểm sự thánh thiện của người giáo dân là nên thánh gữa đời. Họ phải là “men Tin mừng” (x Mt 13,33), là “muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (x Mt 5,13-16) để xây dựng Nước trời ngày một viên mãn.

3)Linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu:

Trong linh đạo chung cho giáo dân, có linh đạo riêng của các Hội Đòan để giúp hội viên nên hòan thiện, trong đó có linh đạo của Hiệp Hội Thánh Mẫu như sau:

a.Ba yếu tố nên thánh của hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu:

Hiệp Hội Thánh Mẫu hay Hiệp Sống Ki-tô là một hội đòan tông đồ giáo dân nhằm “làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn”. Để đạt được mục đích truyền giáo này, Hiệp Hội Thánh Mẫu đã xác định con đường nên thánh của mình như sau: “Chúng tôi hội hiệp nhau tập sống xin vâng để hiến thân phụng sự Thiên Chúa và tha nhân theo Tin Mừng của Chúa Giê-su như Thánh Mẫu Ma-ri-a”. Như vậy linh đạo của Hiệp Hội Thánh Mẫu tóm lại trong ba yếu tố là Hiệp Sống, Xin Vâng và Phục Vụ noi gương Đức Giê-su như Thánh Mẫu Ma-ri-a:

- Hiệp Sống:

Noi gương Đức Giê-su đã lập Nhóm 72 môn đệ và 12 tông đồ, Hiệp Hội Thánh Mẫu cũng liên kết hội viên cùng lứa tuổi và môi trường sinh họat thành những cộng đòan nhóm nhỏ, để tập sống yêu thương hiệp nhất với nhau theo lời dạy của Đức Giê-su: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20), và: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

-Xin vâng:

Noi gương Đức Giê-su trước cuộc khổ nạn: “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39) và Đức Ma-ri-a trong trong biến cố Truyền Tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”  (Lc 1,38), hội viên HHTM quyết tâm vâng phục cấp trên trong đao ngòai đời.

-Phục vụ :

Noi gương Đức Giê-su “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29), thể hiện qua việc phục vụ: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45), hội viên HHTM sẽ luôn quan tâm đến tha nhân và chu tòan công tác thăm viếng để chia sẻ và phục vụ người nghèo khổ bất hạnh (x Mt 25,35-36).  

b.Luật Sống Hiệp hội Thánh Mẫu Việt Nam canh tân :

Nam 1968 Quy Luật Chung của Hiệp hội Thánh Mẫu Việt Nam đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam thông qua. Tuy nhiên sau hơn 40 năm thi hành, đến nay Quy Luật Chung của HHTM đã được cập nhất cho phù hợp với tâm lý và hòan cảnh sống đã thay đổi, gọi là Luật sống Hiệp hội Thánh Mẫu Việt Nam 2011 như sau :

-Xây dựng các cộng đoàn cơ bản hay nhóm nhỏ từ 7 đến 12 người, gọi là Gia Đình Sống Đời Ki-tô Hiệp Hội Thánh Mẫu.

-Đổi mới phương pháp huấn luyện huynh trưởng và hội viên HHTM nhờ việc Thực Tập nếp sống Nhân BảnHọc sống Lời Chúa “dưới ơn soi gọi của Thánh Thần” (Kinh Tự Hiến).

-Đổi mới nghi thức Nhận Hội, giờ thánh “Cùng Mẹ Thờ Chúa”, canh tân giờ kinh tối gia đình theo chiều hướng suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện sống theo Lời Chúa.

-Đổi mới các sinh họat hội họp và công tác, chú trọng công tác thăm viếng bác ái.

LM Giám Huấn Hiệp hội Thánh Mẫu

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG

www.hiephoithanhmau.com

 


Mục Lục Sống Ơn Gọi Kytô Hữu