DANH SÁCH ÂN NHÂN
BẢO TRỢ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC
Dành cho các em học sinh Dân Tộc Thiểu Số nghèo
nhưng hiếu học (Mẫu Giáo & Tiểu Học)

Chú thích những chữ viết tắt:
Amt: Số tiền hứa đóng góp
Dt. Rcv. : Ngày nhận tiền
EUR : Tiền Euro, Âu Châu
USD : Ðô la, Mỹ
VND : Ðồng, Việt Nam
CHF : Phật lăng, đồng quan (franc), Thụy sĩ
AUD : Úc kim
* : Ân nhân gửi tiền trực tiếp về TGM Ðàlạt


Chú ý:
 • Bản danh sách này được xếp thự tự theo ngày nhận được tiền
 • Để đọc danh sách theo năm, xin bấm hình giác nhỏ và đen sau chữ " Select Year " để chọn năm. Sau đó bấm nút "Go"


 • NameProvinceCountry2017
  AmountDate Recv.
  * Hiền Mẫu Gx. Bảo LộcBảo LộcViệt Nam10,000,000.00 VND09/15/2017
  * Cong Tac Vien SalediengDa LatVietNam1,000,000.00 VND08/05/2017
  * AC Tiến LinhDa LatVietNam1,000,000.00 VND05/13/2017
  HoàngCerritosUnited States100.00 USD03/27/2017
  * Huynh Ðoàn ÐaminhDa LatVietNam10,000,000.00 VND03/10/2017
  * Anh Chị Vương Đình PhanMarreroUSA4,000,000.00 VND02/05/2017
  * Cha Giuse Nguyễn Văn SinhxThuỵ Sĩ9,000.00 USD01/11/2017