Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI bắt tay Đức tổng giám mục Chrysostomos II, đảo Cyprus trước khi cử hành Thánh Lễ ở Naple, Ý hôm Chúa Nhật 21-10-2007. Tại đây ĐGH sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên toàn thế giới.

THÁNG 10, NĂM 2007