Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khai mạc phiên họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới với 253 giám mục tại Vatican ngày 6-10-2008. Đức Giáo Hoàng cảnh báo chống lại lãng phí tiền bạc và sự thành công đối diện với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Ngài nói: "chỉ có một thực tại vững chắc lâu bền là Lời Chúa"

THÁNG 10, NĂM 2008