Tượng Chúa Hài Đồng trong Thánh Lễ Đầu Năm 2009 do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cầu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới tại Đền Thánh Phêrô. Đây là bức tượng truyền thống được trưng bày trong Mùa Lễ Giáng Sinh hằng năm tại Vatican đã có từ nhiều năm.

THÁNG 1, NĂM 2009