THÁNG 2, NĂM 2011
Đức Giáo Hoàng cử hành giờ kinh chiều với các linh mục, tu sĩ trong ngày Lễ Dâng Chúa Giesu Trong Đền Thánh. Giáo Hội đã dùng ngày này là Ngày Đời Sống Thánh Hiến - (ảnh AP)