THÁNG 5, NĂM 2011
Một tấm bích chương trong ngày lễ phong chân phước cho đức cố giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 1-5-2011 tại Rôma