"Vương Cung Thánh Đường Thánh Têrêsa ở Lisieux, được bắt đầu xây dựng
vào năm 1929 và mãi đến năm 1954 mới chính thức hoàn thành. Đây là một
công trình kiến trúc đồ sộ (có sức chứa đến 4.000 người) theo phong cách
La Mã, Byzantine, được cho là lấy cảm hứng từ Vương Cung Thánh Đường
Sacré-Coeur nổi tiếng được xây dựng trước đó mấy mươi năm (1875-1814), ở Paris." - Nguyên Hưng

THÁNG 10, NĂM 2012