Tuần Tĩnh Tâm Của Đức Thánh Cha: „Giáo Hội Không Được Phép Sợ Hãi Trước Sự Minh Bạch!

 

Tin mới nhận từ Ariccia: Đề tài của những bài suy niệm dành cho ngày thứ Tư trong tuần Tĩnh Tâm của Đức Thánh Cha và Giáo Triều là sự minh bạch. Cha Ermes Rochi đã nói về những tài sản và về việc Giáo hội phải sử dụng chúng thế nào. Điều gì gây tổn thương đến nhiều Ki-tô hữu cho bằng việc các Giáo sĩ quá bận tâm tới tiền bạc. „Giáo hội không được phép sợ hãi trước sự minh bạch“ – Cha Ronchi nói. Chính Chúa Giê-su cũng đã hỏi, ở đây có bao nhiêu bánh và cá? Và rồi điều đó cũng phải được áp dụng một cách chính xác. Luận lý của Chúa Giê-su là luận lý của sự cho đi.

Điều đó cũng được áp dụng cho cả Giáo hội, nhưng cũng với cái nhìn hướng về con người. Nếu từ lương thực „của tôi“ trở thành lương thực „của chúng ta“, thì rồi một ít cũng đủ. Nhưng nếu tôi muốn giữ lại số lương thực đó cho mình, nếu phương Tây muốn giữ lại bánh và cá cho mình, thì rồi toàn thể thế giới sẽ phải đói khát – Cha Ronchi nói với sự liên hệ đến trình thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều trong Tin Mừng. Người ta hoàn toàn không cần phải làm cho lương thực của thế giới hóa ra nhiều, hiện tại lương thực đang đủ để chia sẻ, và phải được bắt đầu từ chính mình.

 

(rv 09.03.2016 ord)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2016