THÁNG 3, NĂM 2016

ĐGH Phanxicô và Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga Kirill ôm nhau sau khi ký hiệp định tại Havana, Cuba ngày 12-2-2016

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng