THÁNG 7, NĂM 2016

Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI – 65 năm phục vụ Giáo hội trong thiên chức Linh mục.... (Đọc thêm)

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng