Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tiến ra lễ đài cử hành thánh lễ nhân ngày Đại Hội Gia Đình Thế Giới tổ chức tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha,Chúa Nhật 9-7-2006

THÁNG 7, NĂM 2006