Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI dâng thánh lễ Đại Trào trong Ngày Gặp Gỡ Giới Trẻ Công Giáo gần Loreto, Ý đại lợi, ngày Chúa Nhật 2-9-2007

THÁNG 9, NĂM 2007