THÁNG 9, NĂM 2021


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng
Cầu cho mỗi người luôn biết sống thân thiện với môi trường.
Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị,
và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy.