ĐGH Bênêđictô XVI được đức giám mục địa phận Aosta là Giuseppe Anfossi (bên trái) và đức ông Georg Gaenswein (người thứ 2 đàng sau ĐGH), người chăn sóc riêng của ĐGH, đang rời Les Combes, miền Bắc nuớc Ý hôm 29-7-2009. Đức Giáo Hoàng, đã nói rằng "Thiên thần Bản mệnh" của Ngài đã đỡ Ngài xuống khi Ngài bị trượt ngã và bị gẫy cổ tay hôm đầu tháng, và rõ ràng "ơn trên" đã can thiệp cho Ngài. Đức Giáo Hoàng cám ơn và coi các nhân viên y tế, nhân viên trị liệu, như là các thiên thần khi Ngài rời Les Combes, vùng nghỉ mát vùng nuí Alpine, nơi Ngài bị trượt té 10 ngày trước trong khi đi nghỉ hè.

THÁNG 8, NĂM 2009