Các tín hữu người Irac cầm biều ngữ (với lời kêu gọi quốc tế can thiệp khẩn cấp cho người Kytô Irac) trườc giờ đọc kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ngày 28-2-2010. Đức Thánh Cha đã kêu gọi nhà cầm quyền Iraq bảo vệ người Kytô là nhóm thiểu số tại quốc gia này, sau nhiều vụ sát hại người Kytô tại đây.

THÁNG 3, NĂM 2010