Đức Thánh Cha bênêđictô XVI cầm cành lá trong khi cử hảnh Thánh Lễ Lá ngoài trời tại quảng trường thánh Phêrô, ngày Chúa Nhật 5-4-2009. Lễ Lá là ngày kỷ niện Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Hôm nay cũng là ngày khai mạc Tuần Thánh, là tuần lễ quan trọng nhất trong niên lịch Phụng Vụ Công Giáo. Tuần lễ bao gồm Tam Nhật Thánh: Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể (thứ Năm), Chúa Giêsu bị đóng dinh chết (thứ Sáu) và Chúa Giêsu Phục Sinh (đêm thứ Bẩy rạng Chúa Nhật)

THÁNG 4, NĂM 2009