MUC LUC
   TỦ SÁCH GIÁO LÝTHIÊN CHÚA VÀ TRẦN THẾ

Joseph Ratzinger

Biển-đức XVI.

Tin và Sống trong thời đại ngày nay

Trao đổi với Peter Seewald

Phạm Hồng-Lam chuyển ra Việt ngữ

 

 

Dẫn Nhập:

                   Đoạn 1: Đức Tin, Hy Vọng, tình yêu: Một Hình Ảnh Về Chúa

                   Đoạn 2: Khủng Hoảng Đức Tin

                   Đoạn 3: Hoài Nghi, Than Trách Của Job

                   Đoạn 4: Chuyện Dời Non, Thiên Chúa & Trí Hiểu, Một Mâu Thuẫn

                   Đoạn 5: Bí Ẩn, Tất Cả Được Viết Ra, Có Phép Lạ Thật?

                   Đoạn 6: Chúa Thì Được, Nhưng Giáo Hội Thì Không


Chương I : THIÊN CHÚA

                   Tiết 1: Con Người: Hơi Thở Của Thiên Chúa, Người Nam Người Nữ

                   Tiết 2: Bên Kia Địa Đàng, Tội Tổ Tông, Linh Hồn, Tự Do

                   Tiết 3: Thiên Chúa: Thiên Chúa là Đàn ông hay Đàn Bà? Thiên Chúa Như Thế Nào?

                   Tiết 4: Thiên Chúa Ở Đâu? Thiên Chúa Muốn Gì?

                   Tiết 5: Khởi Thủy Là Lời - Tuyệt Đỉnh Tạo Dựng.

                   Tiết 6: Điều Gọi Là Sự Dữ - Thiên Đàng và Địa Ngục - Cây Sự Sống

                   Tiết 7: Trật Tự Tự Nhiên: Bằng Chứng Hiển Nhiên Của Vũ Trụ - Các Giao Uớc: Giao Uớc Cũ

                   Tiết 8: Các Giao Uớc: Sách Của Mọi sách

                   Tiết 9: Lề Luật: Về Bốn Lề Luật - Mười Giới Răn: Giới Răn Thứ Nhất; Giới Răn Thứ Hai; Giới Răn Thứ Ba

                   Tiết 10: Giới răn Thứ Tư; Giới Răn Thứ Năm; Giới răn Thứ Sáu; Giới Răn Thứ Bảy; Giới răn Thứ Tám; Giới Răn Thứ Chín và Mười

                   Tiết 11: Tình Yêu: ý Nghĩa Của Cuộc Sống - Học Yêu Như Thế Nào - Các Bộ Mặt Của Tình Yêu

 

Chương II : ĐỨC GIÊSU KYTÔ

                   Tiết 1: Giêsu: Nhân vật Giả Tưởng? - Mạc Khải - Tiên Tri & Sứ Giả

                   Tiết 2: Thiên Chúa Tự Sửa Sai - Ánh Sáng - Thời Điểm Quan Trọng Nhất Lịch Sử - Ánh Sáng Trần Gian

                   Tiết 3: Điều Gì Theo Chân Đức Giêsu Xuống Trần? Tin Mừng - Đường, Sự Thật Sự Sống

                   Tiết 4: Đức Giêsu Đích Thực Là Ai?

                   Tiết 5: Một Câu Đầy Bí Hiểm - Phép Lạ Hoá Bánh - Đức Giêsu và các Phụ Nữ - Gặp Gỡ - Hoang Địa

                   Tiết 6: Kinh Thánh: Cuốn Sách Của Mọi Sách

                   Tiết 7: Ngài Muốn Nói Gì Với Điều Đó?.......

                   Tiết 8: Sự Thật - Con Thiên Chúa - Ba Ngôi

                   Tiết 9: Lạy Cha Chúng Con: Nguyên Tắc Cha - Con

                   Tiết 10: Sự Sống - Sự Sống Con NGười - Nguyên Tắc Của Đức Giêsu

                   Tiết 11: Những lo lắng không đúng chỗ - Xét đoán - Hai con đường - Các tiên tri giả -

                   Tiết 12: Mẹ Thiên Chúa

                   Tiết 13: Tín Điều

                   Tiết 14: Lòng Nhân Ái - Chuỗi Mân Côi