56.Bài Giảng Của Cha Tổng Giáo Quản Phaolô lê Đức Huân Trong Thánh Lễ Ngày Hàng Hương Năm Thánh Của Các Ca Đoàn GP Đalạt (Audio)
55.Bài giảng Của Cha Tổng Giáo Quản Phaolô lê Đức Huân trong Thánh lễ Ngày các hiền mẫu Giáo phận Dalat (Audio)
54.Phó chủ tịch HĐGMVN lên tiếng về sự kiện TGM Ngô Quang Kiệt từ chức (Audio)
53.Bài Giảng Của Cha Tổng Giáo Quản Phaolô lê Đức Huân Trong Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Nguyện Giáo Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm, xứ Cát Tiên (Audio)
52.Giáo Phận Tiễn Chân Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn Ra Phi Trường Đi Hà Nội Nhận Sứ Vụ Mới (Video)
51. Bài giảng ngày Gia Trưởng GP Đalạt Lần Thứ I tại Bảo Lộc (1-5-2010 -- Audio)
50. Bài giảng của Đức Cha Phêrô trong Thánh Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Ngôi Nhà Nguyện Mới Của Hội Dòng MTG Đalạt - (Audio)
49. Đức Cha Phêrô Thăm giáo điểm Đồng Nai Thường Ngày Mùng Ba Tết Canh Dần - (Video)
48. Chúc Mừng Năm Mới - Năm Canh Dần (Video)
47. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Ngỏ Lời Với cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô Nhân Đại Lễ Tạ Ơn 150 Năm Hiện Diện tai VN (Audio, Pháp ngữ và Việt ngữ)
46. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Tuyên Bố Khai Mạc Năm Kim Khánh Giáo Phận Đalạt (Audio)
45. Bài Giảng Của Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân Trong Thánh Lễ Kỷ Niệm 50 Truyền Giáo Tại Tân Rai - BảoLộc (Audio)
44. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Trong Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận (Audio)
43. Bài Giảng Của Cha Tổng Đại Diện Phalô Lê Đức Huân Trong Thánh Lễ Họp Mặt Truyền Thống Lễ Sinh, Hạt Bảo Lộc (Audio)
42. Bài Giảng Của Cha Tổng Đại Diện Phalô Lê Đức Huân Trong Ngày Truyền Thống Giáo Lý Viên và Mừng Kính Thánh Bổn Mạng (Audio)
41. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Trong Thánh Lễ Thiết lập Gx Minh Rồng (Audio)
40. Cha Tổng Đại Diện Phalô Lê Đức Huân Công Bố Văn Thư Thiết Lập Gx. Minh Rồng(Audio)
39. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Trong Ngày Họp Mặt Các Ca Đoàn Hạt Di Linh (Audio)
38. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Trong Ngày Họp Mặt Các Ca Đoàn Hạt Di Linh (Audio)
37. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn Trong Thánh Lễ Thêm Sức Tại Gx. Đamri, BảoLộc (Audio)
36. Bài Giảng Của ĐC Phêrô Trong Thánh Lễ Xây Dựng Nhà Thờ Hòa Phát, Bảo Lộc (Audio)
35. Cha Tổng Đại Diện Phalô Lê Đức Huân Công Bố Văn Thư Xây Dựng Nhà Thờ Hòa Phát, Hạt bảo Lộc (Audio)
34. Bài Giảng ĐC Phêrô Trong Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn (Audio)
33. Cha Tổng Đại Diện Công Bố Văn Thư Bổ Nhiệm Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn, Quản Xứ Thanh Xuân (Audio)
32. Bài Giảng ĐC Phêrô Trong Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Phêrô Nguyễn văn Điệp (Audio)
31. Cha Tổng Đại Diện Công Bố Văn Thư Bổ Nhiệm Cha Phêrô Nguyễn văn Điệp, Quản Xứ Quảng Lâm (Audio)
30. Trích đọan: Tâm Tình Của ĐC Phêrô với Linh Mục & Tu Sĩ Trong Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi (Audio)
29. Bài giảng của cha quản hạt Bảo Lộc Giuse Nguyễn Hữu Duyên Trong Ngày Giới Trẻ Hạt Bảo-lộc (Audio)
28. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Trong Thánh Lễ Mùng Ba Tết Tại Giáo Họ BơSumra (audio)
27. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Trong Lễ An Táng Cha Louis (audio)
26. Bài Cám Ơn Của Cha Quản Hạt Bảo Lộc Trong Lễ An Táng Cha Louis (audio)
25. Cha Quản Hạt Bảo Lộc Giuse Nguyễn Hữu Duyên Chúc Tết Đức Cha & Tổng Đại Diện (audio)
24. Bài giảng của ĐC Phêrô trong Lể Đặt Viên Đá xây dựng nhà thờ giáo sở Kytô Vua (audio)
23. Cha Tổng Đại Diện Lê Đức Huân công bố văn thư xây dựng nhà thờ giáo sở Kytô Vua (audio)
22. Huấn Từ Của ĐGM Giáo Phận Trong Ngày Truyền Thống Ca Đoàn Giáo Hạt Bảo Lộc (audio)
21. Diễn Nguyện Giáng Sinh 2008 ( Hội Dòng MTG Đàlạt)
20. Diễn Nguyện Giáng Sinh 2007 ( Hội Dòng MTG Đàlạt)
19. Bài giảng Của Đức Cha Phêrô trong Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo họ B'Đơ
18. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Trong Thánh Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Tân Bùi
17. Ngày Họp Mặt Anh Chị Em Dân Tộc, Hạt Bảo Lộc, Phần I
16. Ngày Họp Mặt Anh Chị Em Dân Tộc, Hạt Bảo Lộc, Phần II
15. Ngày Họp Mặt Anh Chị Em Dân Tộc, Hạt Bảo Lộc, Phần III
14. Ngày Họp Mặt Anh Chị Em Dân Tộc, Hạt Bảo Lộc, Phần IV
13. Đại Hội La Vang 2008
12. Bài Giảng Của ĐC Phêrô Trong Thánh Lể Truyền Chức Linh Mục Tại Dòng Đaminh Thủ Đức, 8-8-2008 (Audio)
11. Văn Nghệ Tạ Ơn Năm Thánh Tại Đơn Dương
10. Vài Nét Âm Nhạc Người Dân Tộc: Đàn Tờ Rung
9. Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngừời Dân Tộc Tại Bảo Lộc, Phần I
8. Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngừời Dân Tộc Tại Bảo Lộc, Phần II
7. Tình Khúc Lang-Biang
6. Giáo Họ B'sumrac Bế Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
5. Trích đoạn: Đội Chiêng Kồng Dẫn Đầu Đoàn Rước Năm Thánh
4. Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô ( Năm Thánh Truyền Giáo GP Đalạt)
3. Đọc Kinh (Tiếng Kơhô - Năm Thánh Truyền Giáo GP Đalạt)
2. Thánh lễ (Tiếng Kơhô - Năm Thánh Truyền Giáo GP Đalạt)
1. Trích đọan: Văn Nghệ - Năm Thánh Truyền Giáo GP Đalạt)