THÁNG 11 NĂM 2003
"Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa"Trở Về Trang Nhà