ĐGH Bênêđictô XVI đặt tay trên đầu các tân linh mục trong thánh lễ Truyền Chức cho 19 tân linh mục ở đền thờ Thánh Phêrô, Vatican ngày 3-5-2009

THÁNG 5, NĂM 2009